Fysisk aktivitet på recept

Forskningen har visat att genom att vara tillräcklig fysisk aktiv halveras risken att drabbas av stroke, diabetes och flera andra sjukdomstillstånd. En daglig dos av fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för att bibehålla hälsa genom hela livet. Därför har Fysisk aktivitet på recept (FaR) blivit en allt vanligare behandlingsmetod för bättre hälsa.

 

Här kan du läsa mer om FaR.