Graviditetsrelaterade besvär

Vi behandlar kvinnor med graviditetsrelaterade besvär genom:

  • Information och rådgivning
  • Utformning av anpassat träningsprogram
  • Ergonomisk rådgivning
  • Smärtlindring vid behov i form av t ex TENS eller akupunktur
  • Vid behov utprovning av hjälpmedel