Idrottmedicin

Idrottsmedicin är ett tvärvetenskapligt medicinskt ämne med inriktning mot fysisk aktivitet och elit- och motionsidrott. En idrottsskada kan definieras som en skada som uppkommit i samband med idrott och dessa kan delas in i akuta skador eller belastningsskador.

 

Hos en sjukgymnast kan du få hjälp med:

 

  • Bedömning av vanliga idrottsskador eller problem i samband med idrott
  • Rehabilitering efter idrottsskador
  • Tips och råd om förebyggande träning för att undvika nya skador