Individuellt anpassad träning

Vi utformar individuellt anpassade träningsprogram för personer med funktionshinder till följd av skador, långvariga sjukdomar och/eller hög ålder. Träningen kan bestå av styrka, rörlighet, koordination och balans.

Vårt arbete vilar på vetenskaplig grund och utifrån individens funktion, rörelse och mål utformas ett individuellt anpassat träningsprogram.  

Ett lyckat resultat är beroende av varje persons individuella förutsättningar, problem, resurser och egen vilja. Kunskap och förståelse är också en viktig komponent. Målet med träning som behandling är att förbättra fysiska förmågor genom aktiv träning men även att öka kunskapen om friskvård, hälsa och sjukdom för att stärka möjligheterna till fortsatt träning hemma eller i annan verksamhet.