Manuell Behandling

Vi använder oss av olika manuella behandlingsmetoder. Har du besvär från muskler och leder kan det vara aktuellt med en bedömning av en sjukgymnast. Bedömningen görs genom analys av sjukhistoria, smärta och funktion samt en systematisk undersökning av leder, muskler och nerver i rygg, armar och ben. 

 

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande  och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Manuell behandling kompletteras ofta med råd om ergonomi och egenträning eller med handledd fysisk träning. Målet är att lindra smärta och återställa funktion.

 

Metoder vi använder är till exempel OMT (Ortopedisk Manuell Terapi), OMI (Ortopedisk Medicin) och MDT/McKenzie.