Medicinsk Yoga

Medicinsk Yoga – vad är det?

 

Yoga är en dynamisk träningsform. Den enskilda yogaövningen är uppbyggd av fem grundelement som i olika variationer ständigt återkommer. Det är två rent fysiska moment, ställning och rörelse. Det är två mentala tekniker, fokus och mantra, samt slutligen ett sammanlänkande moment som är både fysiskt och mentalt till sin natur, andningen.

 

Man använder sig av enkla, sköna tekniker för avslappning, harmoni och koncentration. Yogaträningen arbetar på många olika nivåer och med flera av kroppens olika system samtidigt.

 

-         Andning och lungor

-         Muskulatur och leder

-         Matsmältningsapparaten

-         Körtelsystemet

-         Lymfsystemet

-         Nervsystemet och hjärnan

 

Ett grundläggande synsätt inom medicinsk yoga är att sjukdom är symtom på en underliggande obalans. För att ett genuint läkande ska äga rum måste alla delar – kropp, sinne och själ – inkluderas. Medicinsk Yoga handlar om att på olika sätt återskapa balans i dessa delar. Yoga beaktar och behandlar hela människan.

 

Medicinsk Yoga är en träningsform med enkla utgångsställningar som passar alla. Du kan utföra yogaträningen även sittande på en stol.

 

Behandlingen sker i grupp.