Neurologisk rehabilitering

Vår Rehabgrupp riktar sig till dig med neurologisk skada eller sjukdom. Träningen sker efter individuellt träningsprogram. Vi arbetar utifrån din målsättning av vad du vill klara efter avslutad träningsperiod.

 

För nyinsjuknade bestäms träningsperiodens längd individuellt, vid återkommande behov är den max 3 månader.

 

Träningen i Rehabgruppen är 1 timma 2 ggr/v.