Smärtlindring

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)

TENS är en smärtlindrande metod som bygger på ”gate-control”-teorin dvs att smärtan blockeras på ryggmärgsnivå genom stimulering av grova beröringsnervtrådar. Den elektriska stimulering­en sker via elektroder på huden, antingen med högfrekvent eller lågfrekvent ström.

 

Här kan du läsa mer om TENS. 

Akupunktur

Akupunktur är en smärtlindrande metod där man placerar nålar i så kallade akupunkturpunkter. Vid behandlingen skickas impulser via tunna nerver från det behandlade området till ryggmärgen varifrån impulserna skickas vidare till hjärnan. Som svar på stimuleringen produceras och frigörs olika ämnen i hjärnan bl a kroppseget morfin, s k endorfin, vilket kan göra att smärtan minskar. Akupunkturens effek­ter är dock komplexa. Biologiska kontrollsystem på olika nivåer kan vara invävda i varandra och kunskapen om hur dessa samverkar är begränsad.

 

Här kan du läsa mer om Akupunktur. 

Träning

Träning för att förbättra styrka, uthållighet, koordination och stabilitet kan ha positiva effekter på smärta vid långvariga smärttillstånd. Träningen är individuellt anpassad kan ske i grupp eller individuellt. Exempel på träning är promenader, cykling, bassängträning eller träning med hjälp av olika träningsapparater.

 

Här kan du läsa mer om Smärta.