Yrsel

Yrsel är vanligt förekommande och incidensen ökar med stigande ålder. Nedsatt, förlorad eller störd funktion, i en eller flera, av balanssystemets delar kan orsakas av åldrande samt av många olika sjukdomar och skador och kan leda till störd balansfunktion och rörelseillusioner (yrsel).

 

All behandlingen av yrsel och balansrubbningar syftar till att förbättra balans, koordination, och styrka, minskad rörelserädsla och ökad aktivitetsgrad.

 

Vid vissa yrseltillstånd är rörelseträning betydelsefullt. Vid godartad lägesyrsel, kristallyrsel, behandlar man med manöverbehandlingar samt övningar för att träna balanssystemet.

Stressrelaterad yrsel behandlas oftast med olika avspänningstekniker och nackrelaterad yrsel behandlas med träning och/eller manuell behandling.