Våra mottagningar

Astma- och allergimottagning på Vårdcentralen i Stora Höga

Lungfunktionstester och allergitester samt kontroller och uppföljning för dig som har besvär från luftvägarna eller har allergi.
Mottagning endast efter beställning.

Diabetesmottagning på Vårdcentralen i Stora Höga

Regelbundna kontroller och uppföljningar hos diabetessköterska. Fotterapeut som gör fotstatus, ger fotvårdsbehandling samt kontrollerar cirkulation och känsel i fötterna.
Telefon: 010 - 473 35 00 (Tele Q)

Barnavårdscentral
Vårdcentralen Stora Höga

BVC-sköterskan följer ditt barns utveckling och hälsa från födsel till skolstart.
Telefon:  010 - 473 35 00 (Tele Q)

Sjukgymnastiken i Stenungsund (f d Försäkringskassans lokaler)

Sjukgymnasterna hjälper dig med akupunktur, träning och avspänning.
Drop in upphör 7/1.
Alla nybesök bokas via webben: www.vgregion.se/sjukgymnastikenstenungsund 
Vid behov kontakt per telefon:  010 - 473 32 70 

Resevaccinationsmottagning på Vårdcentralen i Stenungsund

Här kan du vaccinera dig inför din utlandsresa.
Öppettider: Tisdagar kl 09.00 - 11.30
Onsdagar kl 13.00 - 17.00
Telefontid tisdagar kl 8.00 - 9.00

Telefon: 010 - 473 32 25

Ljusbehandling

Telefon: 010 - 473 32 38

Medicinsk fotvård

Telefon: 010 - 473 32 08