Välkommen till Distriktssköterskemottagningen på VC Stora Höga

Stora vägen 2
444 60 Stora Höga

Mottagning efter beställning.
Telefon: 010 - 473 35 00 (Tele Q)

Här kan du få hjälp med:

  • Sårvård
  • Injektioner
  • Inkontinenshjälpmedel
  • Livstilsfrågor
  • Blodtryckskontroller, puls- och blodsockerkontroller
  • Förmedla kontakt med andra vårdgivare

 

Välkomna hälsar


Distriktssköterskorna