Våra mottagningar

Medicinsk fotvård

Minnesmottagning

Vaccination vid utlandsresa

  • Distriktsläkarmottagning
  • Distriktssköterskemottagning
  • Astma/KOL-mottagning
  • Blodtrycksmottagning
  • Diabetesmottagning
  • Minnesmottagning
  • Mottagning för  psykisk hälsa
  • Dietist
  • Medicinsk fotvård