Arbetsterapi

Vi vänder oss till dig som t.ex. har besvär med smärta/skada från hand/arm, svårigheter att hantera din vardag, har långvarig smärta/stress eller nedsatt aktivitetsförmåga.

Vi arbetar i team i de fall du behöver insatser från flera yrkeskategorier. Teamens sammansättning varierar men kan bestå av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator eller läkare. Arbetsterapeuten bedömer och behandlar problem som påverkar aktivitetsförmågan (till exempel att sköta sin egen person, kommunicera, sköta sitt hem, arbete och fritidsaktiviteter).

Handrehabilitering 
Arbetsterapeuten bedömer och behandlar olika skador och sjukdomar i händerna till exempel besvär vid sjukdomar i leder, efter skada eller överbelastning.
Behandlingen kan vara att träna ledrörlighet, styrka och funktion eller prova ut och tillverka ortoser till fingrar, handleder och armbågar. Du kan vid behov erbjudas paraffinbadsbehandling med efterföljande handträning 

Ergonomi och energibesparande arbetssätt
Vid akuta eller mer långvariga besvär, t.ex. från nacke, axlar och rygg, ger arbetsterapeuten ergonomisk undervisning för teknik vid utförande av vardagliga aktiviteter samt eventuellt råd kring anpassning av arbetsteknik och arbetsmiljö. Arbetsterapeuten lär även ut energibesparande arbetsmetoder till personer med hjärt- och lungsjukdomar. 

Neurologiska sjukdomar
Du som har stroke, MS, Parkinson eller någon annan neurologisk sjukdom kan behöva träning eller andra insatser. Arbetsterapeutens fokus är att du ska bibehålla/förbättra din förmåga att utföra hushållssysslor och din personliga vård eller klara ditt arbete. Hjälpmedel kan behövas för att unerlätta vardagen. Ibland behövs en bostadsanpassning och ofta information till närstående/hemtjänstpersonal.

Den kognitiva förmågan
Den kognitiva förmågan - minne, orientering, tidsuppfattning, struktur m.m. - kan påverkas vid exempelvis en stroke, demens eller vid neuropsykiatriska sjukdomar som ADHD/ADD.
Arbetsterapeuten kartlägger vilka svårigheter du upplever samt vilka konsekvenser det får i vardagslivet.
För att du ska klara din vardag så bra som möjligt kan olika åtgärder bli aktuellt. Arbetsterapeuten ger stöd och råd kring tekniker och hjälpmedel som kan underlätta i vardagen.

Aktivitets- och funktionsbedömningar
Efter remiss från läkare gör arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast bedömning av patientens aktivitets- och funktionsförmåga som underlag till läkarens egen bedömning t ex inför sjukskrivning.

Tjänsten är tyvärr inte åtkomlig