Ortopedisk medicin

Ortopedisk Manuell Terapi - OMT

Har du besvär från muskler och leder kan det vara aktuellt med en bedömning av en sjukgymnast med vidareutbildning inom OMT. Genom en systematisk undersökning med kliniskt resonemang leder bedömningen till en heltäckande evidensbaserad behandling av akuta och långvariga smärtproblem från rörelsesystemet. Genom att använda mobiliserings- och manipulationstekniker återställs rörligheten i leder, även tex. triggerpunktsbehandling används för att minska spänning i muskulatur. Undervisning är en viktig del av behandlingen för att få bestående lindring.
Målet är att lindra smärta, återställa funktion och möjligheter till eget ansvar.
Läs mer om OMT.

Mekanisk Diagnostisk Terapi - MDT

Har du ont i ryggen? Då är du inte ensam. Man vet att nästan alla vuxna människor någon gång under sin livstid kommer få ont i ryggen eller nacken. Ny forskning visar att genom att använda en metod som kallas MDT eller McKenzie så lindras symptomen snabbt och funktionen återställs. Metoden bygger på att du som patient lär dig olika rörelser som du använder hemma, både vid det aktuella tillfället och om du skulle få återfall.
Läs mer om MDT.

Funktionell Manuell Terapi - FMT

Inom FMT utgår man från nervsystemet, både vid diagnostik och behandling. Genom kunskap om nervsystemet kan terapeuten skapa sig en bild av var orsaken till problemet sitter, återställa funktionen i det området och därefter behandla mjukdelarna runt omkring. Man fokuserar mycket på nervmobilisering, dvs att nerven ska kunna glida utan motstånd.