Träning

Individanpassad träning

Efter att sjukgymnasten gjort en bedömning av dina besvär sätter man upp mål tillsammans med dig som patient utifrån bedömning och önskemål. Sjukgymnaster arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fysisk aktivitet utifrån individens förutsättningar och resurser.

Forskning visar att anpassad träning kan ge lindring mot väldigt många smärttillstånd. Därför har man tagit fram Fysisk aktivitet på Recept, FaR, som sedan några år kan skrivas ut på alla vårdcentraler runt om i landet. Läs mer om FaR här.

Sjukgymnaster använder ofta olika metoder och redskap i den anpassade träningen. Man arbetar ofta med låga belastninger och många upprepningar för att öka cirkulationen i vävnaden. Redskap som används är till exempel balansboll, dragapparater, balansplattor, gummiband och sekvensapparater.

Stabilitetsträning

Ofta beror smärta kring en led eller kring ryggraden på en obalans i muskulaturen, en instabilitet. Stabiliseringsträning, eller koordinationsträning, innebär att man lär sig att hitta och använda de muskler som håller kontroll på ryggens leder, eller de muskler som kontrollerar till exempel axelleden. Genom ökad muskelkontroll minskar rörelsen i leden och då kan även smärtan minska. Sådan träning kan man göra hemma eller i en träningslokal med maskiner. Det går också bra att träna stabilisering i bassäng.