Välkommen till Diabetesmottagningen

Vi arbetar i team där diabetesansvarig läkare, diabetessjuksköterska, dietist, sjukgymnast och fotvårdsterapeut ingår. Teamet arbetar tillsammans för att Du som patient skall uppnå överenskomna mål.

Diabetessköterskan ansvarar för stöd och undervisning av patienter, anhöriga och annan personal både inom den egna enheten och inom kommunal hemsjukvård.

Till diabetesmottagningen kallas Du till första besöket på remiss från läkare.

Här kan Du som diabetiker bland annat få:

  • Information om diabetessjukdomen.
  • Rådgivning ang kost och motion.
  • Utprovning samt instruktion av blodsockermätare, insulinpennor, övriga hjälpmedel.
  • Hjälp med justering av diabetesmediciner.
  • Insulinrådgivning.
  • Råd/remiss för fotvård.
  • Remiss för ögonbottenfotoscreening.

Vårt mål är att Du som patient skall känna dig väl bemött, delaktig i vården och professionellt omhändertagen.

Vi registrerar i Svenska Diabetesregistret (NDR) för att kunna utvärdera den vård vi ger.

Vi som arbetar på mottagningen:

Berit Bergsten, diabetessjuksköterska
Mona Strand, diabetessjuksköterska