Välkommen till Distriktssköterskemottagningen

Till distriktssköterskemottagningen vänder du dig till när du vill ha hjälp med bland annat:

  • Omläggning av sår
  • Injektioner
  • Borttagning av stygn
  • Vaccinationer
  • Blodtryckstagning
  • Öronspolning
  • Hudbedömningar
  • Inkontinens
  • Kateterbesvär