Välkommen till Psykisk hälsa

Hur får du kontakt?

Remiss från patientansvarig läkare.

Vad kan du få hjälp med?

- depression
- oro
- sömnstörningar
- stressrelaterade tillstånd
- ångest/oro panik
- kriser
- kognitiv beteendeterapi ”steg 1”

Kuratorer:
Anne Forsström
Jessica Hedin

Kostnad?

Under 20 år 0 kr
Övriga besök 50 kr
Uteblivet besök 50 kr
Uteblivet kostnadsfritt besök 100 kr