Hälsorum

I hälsorummet kan du själv mäta ditt blodtryck, vikt, längd och midjemått. Om du vill bli kontaktad angående dina värden fyller du i ett formulär och lägger i postlådan. Den töms dagligen och du blir kontaktad inom några dagar.

Vill du se över din livsstil och förebygga ohälsa kan du fylla i Livsstilsbladet och lägga det i postlådan så blir du kontaktad för ett hälsosamtal. I hälsosamtalet utgår vi från dina förutsättningar och det du vill förändra. För mer information se Livsstilsmottagning genom att klicka här.

Hälsorummet har olika teman månadsvis kring de olika hälsoområdena; fysisk aktivitet, kost, tobak, alkohol, stress/återhämtning. Det kommer att finnas tips och information att hämta.

Hälsorummet hittar du i anslutning till väntrum 2 vid samtalsmottagningen.

Välkommen till Hälsorummet!