Hälsoundersökning

En hälsoundersökning är riktad till dig som känner dig frisk, men vill ha en medicinsk kontroll av olika riskfaktorer som är kopplade till hälsan. En tidig upptäckt ger dig större möjlighet att påverka din hälsa.

Hälsoundersökningen sker i två steg

Det första besöket är hos en sjuksköterska. Innan besöket får du fylla i ett frågeformulär för att utesluta symtom på sjukdom, du får även svara på frågor om våra viktigaste livsstilsfaktorer. Vi mäter längd, vikt, midjeomfång, BMI, blodtryck och tar vilo-EKG. Syn-och hörselkontroll utförs.

Inför läkarbesöket görs provtagning som innefattar följande: 
-Blodvärde (B-Hb)
-Blodsocker (P-glukos)
-Levervärde (S-ASAT/ALAT)
-Ämnesomsättning (S-TSH)
-Kalcium (S-Ca)
-Njurfunktion (S-Krea)
-Blodfetter (HDL/LDL-kolesterol, S-triglycerider)
-Urinprov (blod, socker, protein).

För en extra kostnad kan även konditionstest, Hiv-test och PSA-prov göras.

Det andra besöket är hos en läkare som gör en kroppsundersökning samt bedömning av frågeformulär och de prover som tagits. Du får en skriftlig sammanfattande bedömning av din nuvarande hälsa och eventuellt rekommendationer för vad du kan göra för att behålla den i framtiden.

Kostnad 1 660 kr

Låter detta intressant? Kontakta oss för mer information.