Astma-/KOL-/allergimottagning

Denna mottagning är till för dig som har allergi, astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). På mottagningen finns distriktssköterskor med specialistutbildning inom de här områdena.

Vi erbjuder
• Lungfunktionsmätning (spirometri) för utredning och uppföljning av KOL och astma
• Utredning och information kring allergi och annan överkänslighet
• Träning att använda medicin och hjälpmedel
• Samtal och råd i livsstilsfrågor   
• Tobaksavvänjning individuellt       

För att komma i kontakt med mottagningen vänder du dig till telefonrådgivningen.
Telefon 0325-472 10
Vi använder Tele-Q För förklaring klicka här

Länkar 
Information om astma på 1177
Pollenrapport
Astma- och allergiförbundet
Hjärt- och lungsjukas Riksförbund
Hjärtlungfonden
Tobaksfakta
Sluta röka linjen