Diabetesmottagning

På diabetesmottagningen finns tre distriktssköterskor med specialistutbildning på diabetes. Hos oss får du som är diabetiker stöd och vägledning att hantera din sjukdom på bästa sätt. Det kan handla om insulininställning, fötternas skötsel, utskrivning av hjälpmedel, förmedling av blodsockermätare, insulinpennor och teststickor, blodtrycksmätning och ögonbottenfotografering i samarbete med ögonsköterska.

Du får regelbundna besök hos läkare och diabetessköterska halvårsvis. Hos diabetessköterskan får du råd och samtal kring hur du kan påverka din sjukdom med dina levnadsvanor som kost, motion, rökning, alkohol och stress. Vi använder FaR (Fysisk aktivitet på Recept) som en del i behandlingen.
Diabetesmottagningen har endast tidsbeställd mottagning efter remiss från läkare.

Telefon 0325-472 10
Vi använder Tele-Q För förklaring klicka här

Diabetesträffar
Behandling vid diabetes bygger på att du har kunskap om sjukdomen och därmed vet hur du själv kan påverka den genom dina levnadsvanor. Diabetesträffar ingår som en del i behandlingen vid diabetes utöver vården på din vårdcentral. Syftet med träffarna är att utbilda patienter och närstående om diabetes och hur det påverkar det dagliga livet. Det är också ett tillfälle att möta andra i liknande situation och utbyta erfarenheter.

Deltagande via anmälan till diabetessköterskan på din vårdcentral. Har du nyupptäckt diabetes kommer en inbjudan skickas ut.

Kursledare: diabetessköterska och hälsopedagog

Länkar:
Svenska diabetesförbundet
Information om diabetes på 1177