Livsstilsmottagning

Om du vill ha stöttning i att ändra dina vanor för att stärka hälsan eller förebygga sjukdom, så är det hit du vänder dig. På mottagningen finns en hälsopedagog och en sjuksköterska med specialkunskap om fysisk aktivitet.

Vi erbjuder dig
- hälsosamtal som utgår från din egen vilja och målsättning. Det kan handla om t ex vikt, rökning, motion, stress, alkohol
- uthyrning av gåstavar och stegräknare
- hälsoundersökning av läkare
- FaR – Fysisk aktivitet på Recept
I FaR - aktivitetskatalogen har vi samlat alla de motionsformer som finns i Tranemo kommun. Katalogen uppdateras regelbundet och går bra att ladda ner eller skriva ut.  Känner du till en aktivitet som du tycker ska vara med i katalogen, så hör av dig till hälsopedagogen!

Ladda ned eller läs FaR-katalogen genom att klicka här.

Vad gör en hälsopedagog?
Ett av primärvårdens viktigaste uppdrag är att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser. Intresset för hälsofrågor är stort i dagens samhälle. Hälsopedagogen innehar en spetskompetens inom hälsopromotion och är utbildad för att möta detta behov.
Hälsopedagogen arbetar brett på individ-, grupp- och organisationsnivå och kan hjälpa dig med frågor kring din hälsa och livsstil. 
Hälsopedagogen arbetar genomgående med hälsosamtal som hålls i en motiverande anda där en viktig komponent är en motiverande samtalsteknik (MI= motivational interviewing). Fokus är riktat mot möjligheter att göra bestående livsstilsförändringar.  Det är individens egen motivation och vilja till att förändra sin livsstil som står i centrum.
Hälsopedagogen samarbetar med övriga professioner på vårdcentralen samt med kommun, idrottsrörelse och föreningsliv.

Telefon
Hälsopedagog 0702-45 90 30 mån-tors
FaR-sköterska 0325-472 10