Våra mottagningar

Du har tillgång till följande mottagningar på Närhälsan Källstorp vårdcentral:

Distriktsläkarmottagning

Du är välkommen på vår drop-in-mottagning till läkare 8:15-9:45 varje vardag där du får träffa en läkare samma dag. Alla ärenden tas emot. Vid hög belastning på drop-in till läkare kan ibland drop-in-mottagningen stänga tidigare än angiven tid. Du kan också ringa och boka en tid.

Jan Alvång
Specialist i allmänmedicin

Anita Alvång
Specialist i allmänmedicin

Maria Lundholm
Specialist i allmänmedicin

Anna Hult
Specialist i allmänmedicin

 Linda Danielsen
Specialist i allmänmedicin

Annette Rödström                                                                                                                                                                                                                                       Specialist i allmänmedicin                                                                                                                                                                                              

Wafaa Salih
ST-läkare

Caroline Rommefeldt
ST-läkare

Farah  Al-Naqeeb
ST-läkare

Kristian Lindquist                                                                                                                                                                      ST-läkare

Axel Stenström                                                                                                                                                                           ST- läkare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Distriktssköterskemottagning

Du är välkommen på vår drop-in-mottagning till sköterska 8:15-9:45 varje vardag där du får träffa en sköterska samma dag. Det kan gälla till exempel blodtryck, omläggning, ta bort stygn med mera.

Harrieth Axelsson
Distriktssköterska, diabetessköterska och resevaccination

Karin Säterskog
Distriktssköterska, diabetes- och inkontinenssköterska

Malin Östman
Distriktssköterska och hjärta/kärl-sköterska

Kirsten Tönsberg
Sjuksköterska och astma/KOL-sköterska

Birgitta Andersson
Distriktssköterska och astma/KOL-sköterska

Kristina Skymberg
Distriktssköterska och Seniorhälsan-sköterska

Gun Ström
Distriktssköterska

Eva Lantz Distriktssköterska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Britt Astorsson                       Sjuksköterska                                                                                                                                                                   

Elin Karlsam
Distriktssköterska och barnhälsovård 

Ingalill Kjell Grahl
Distriktssköterska och barnhälsovård

 

Kurator och sömnskola

Om du vill ha samtalskontakt med vår kurator eller är intresserad av sömnskola, ringer du på telefonnr: 0520-49 45 10
Telefontid: Måndag och fredag 8:15-8:45, onsdag 11:30-12:00                                                                            

Det går också bra att maila:      

Eva Henriksson Kurator                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                      Diabetesmottagning

På vår diabetesmottagning har vi tidsbeställd mottagning. Vi erbjuder regelbundna kontroller hos diabetessköterska samt distriktsläkare.

Vi följer Nationella Riktlinjer i diabetesvården. Har fokus på patienten, målvärden, riktade insatser för patienter med sämre värden, utför grupputbildningar.

Diabetessköterskan ger dig råd och information om din diabetes, råd om livsstilsförändringar samt förskriver diabeteshjälpmedel där det behövs.

Harrieth Axelsson
Distriktssköterska

Karin Säterskog
Distriktssköterska

Astma/KOL-mottagning

På vår astma/KOL-mottagning har vi tidsbeställd mottagning. Vi erbjuder:

  • ­Lungfunktionstester som spirometri
  • Råd kring inhalationsteknik
  • Rådgivning och utbildning vid astma/KOL
  • Regelbundna besök

Kirsten Tönsberg
Sjuksköterska

Birgitta Andersson
Distriktssköterska

Hjärt- och Lungsjukas riksförbund

Hjärt-kärlmottagning

Malin Östman
Distriktssköterska

Eva Lantz Distriktssköterska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

uiqt|wBm%vi5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5pmvzqs{{wvH%vozmoqwv5{m