Bilder på våra distriktsläkare

         
Jan Alvång                           Anita Alvång                        Anna Hult

     
Maria Lundholm                 Linda Danielsen                 Wafaa Salih
                                              ST-läkare                              ST-läkare


Caroline   Farah

Caroline Rommefeldt       Farah AL-Naqeeb
ST-läkare                             ST-läkare

Bilder på oss som jobbar på Närhälsan Källstorp vårdcentral