Bilder på våra läkarsekreterare

     
Anna-Louice Hedin               Heléne Bäckström

 

    

Ulrika K Hedman                Helena Carlesson                 

Bilder på oss som jobbar på Närhälsan Källstorp vårdcentral