Psykolog- och terapeutmottagning

På psykolog- och terapeutmottagningen arbetar en terapeut och en psykolog. Vi erbjuder krissamtal och korttidspsykoterapier. Vi har också en stresshanteringskurs som utgår ifrån ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Hit kan du söka för exempelvis:

  • depression/nedstämdhet
  • stress
  • sömnsvårigheter
  • ångest 
  • krisreaktioner

Du är välkommen att ringa för besöksbokning eller rådgivning på vår telefontid:

Måndag 11:45 - 12:15   Telefonnr    010-441 64 18
Fredag 08:00 - 08:30     Telefonnr    010-441 64 19

Viss väntetid kan förekomma för samtalsterapier, men det finns också möjlighet att boka in en tid för krissamtal eller ett första samtal lite snabbare. Du kan också boka besökstid för krissamtal via vår webb-bokning.