Besök hos sjukgymnast

Vi samarbetar med Närhälsan Uddevalla rehabmottagning. Det innebär att du kan träffa en fysioterapeut/sjukgymnast på vårdcentralen för ett första besök.

Boka via vårdcentralens tidsbokning.

 Läs mer på Närhälsan Uddevalla rehabmottagning

Det behövs ingen remiss för att söka till sjukgymnast.