Våra mottagningar

  • Distriktsläkarmottagning
  • Distriktssköterskemottagning
  • Astma/KOL-, diabetes- och hjärta/kärl-mottagningar
  • Psykolog- och kuratorsmottagning
  • Provtagning
  • Vaccinationer
  •