Hjälpmedel

För att underlätta livets dagliga aktiviteter kan personliga hjälpmedel vara en del av din rehabilitering och behandling. Hjälpmedel kan förbättra, kompensera funktioner som är nedsatta, eller bevara funktioner så länge som möjligt eller förebygga att de försvinner.

Efter en bedömning av dina behov kan du få hjälpmedel förskrivet för en längre eller kortare tid.

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västra Götalandsregionen styr vilka hjälpmedel som kan förskrivas, vem som får förskriva och till vem.

De hjälpmedel som förskrivs i Västra Götaland registreras i ett gemensamt register.

Trasiga hjälpmedel

Om ditt hjälpmedel går sönder eller är farligt att använda ska du omgående kontakta Hjälpmedelscentralen på telefon 010 - 473 80 80 eller Närhälsans rehabmottagning.
Om du råkar ut för en olycka när du använder dina hjälpmedel, ska du kontakta rehabmottagningen där du fått ditt hjälpmedel, så att olyckan kan utredas.

Köpa eller hyra hjälpmedel

Det finns möjlighet att själv köpa eller hyra hjälpmedel. Se Gula Sidorna under Handikapputrustningar.

Återlämning

När du inte längre behöver dina hjälpmedel ska du lämna tillbaka dem väl rengjorda till någon av Närhälsans rehabmottagningar eller till Hjälpmedelscentralen. Återlämnade hjälpmedel avregistreras. Om du inte har möjlighet att själv transportera dina hjälpmedel kan du kontakta närmaste rehabmottagning.

Vid återlämning av nedanstående hjälpmedel vänd er till: 

Hörselhjälpmedel
Hörselverksamheten i Alingsås, Borås, Bäckefors, Falköping, Göteborg, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Skene, Skövde, Strömstad eller Vänersborg.

Synhjälpmedel
Synverksamheten i Borås, Göteborg, Skövde eller Vänersborg

Korsett, ortopedisk sko, protes
Ortopedtekniska avdelningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, Södra Älvsborgs sjukhus Borås, NU-sjukvården/Uddevalla sjukhus eller SkaS Skövde.

Trygghetslarm
Hemtjänsten i din kommun