Välkommen till Närhälsan Vårgårda

Din egen barnavårdscentral

Aktuellt

Träffpunkt

Familjecentralsverksamhet på Familjens Hus ( gamla Johannedalsskolan) är öppet v 35 - v 50.

Stängt 29 september, 24 november samt under höstlovet v 44.

Tisdagar kl 9-12 ; Barn 0-3 år

Onsdagar  kl 9-12 ; Barn 0-6 år

Onsdagar kl 13-15; Barn 0-1 år

Besök EJ verksamheten när ert barn eller du som förälder är sjuk.

Råd vid hosta hos barn
Hosta hos barn
Utslag och hudförändringar hos barn
Bildguide

Varmt välkommen till oss!

Hos oss får du som förälder stöd och hjälp med frågor  om ditt barns hälsa och utveckling, till exempel amning, kost, sömnproblem, motorisk utveckling, språkutveckling med mera.

Vårt telefonsystem öppnar klockan 6:00 och du blir uppringd vardagar mellan kl. 08:30 - 09:30.
Därefter finns röstbrevlåda för meddelanden.

Telefonnummer

Närhälsan Vårgårda barnavårdscentral: 010-435 85 10

Nyfödda

Vi erbjuder hembesök för nyfödda. Ta kontakt med oss när ni kommit hem från BB så kommer vi överens om en tid.

Hälsoundersökningar

Regelbundna hälsoundersökningar görs upp till dess att barnet börjar i skolan.

Vaccinationer

Vaccinationer erbjuds enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram. Mer information om vilka vaccinationer som ingår finns på Socialstyrelsens hemsida om barnvaccinationer.

Om ditt barn blir sjukt

Du kan ringa oss för rådgivning. Gäller det sjuka barn som eventuellt behöver läkarkontakt går det bra att ringa till vårdcentralen via teleQ på telefon 010-435 85 00.

Läkare

Barnläkare kommer 3 ggr/termin till BVC i Vårgårda för mottagning och konsultation.

Föräldragrupper

I våra föräldragrupper träffar du andra föräldrar och barn och utbyter tankar och erfarenheter om föräldraskapet.

Psykolog

Vi samarbetar med mödra-/barnhälsovårdspsykologen Stefan de Fine Licht,  som kan nås via BVC eller kontaktas på telefon 010-435 85 25 vid frågor eller råd/stöd i föräldrarollen eller angående ditt barns utveckling. Besöken fordrar ingen remiss.

Förädrarstöd i Vårgårda kommun

  • Lilla träffen; Utökad BVC i en mindre grupp med familjepedagog och socialpedagog.
  • COPE-föräldrastöd
  • KOMET-föräldrastöd
  • Familjerådgivning/Föräldrarådgivning
  • Samarbetssamtal

Mer information

När vi inte har öppet kan du hitta råd i frågor som rör ditt barn på
1177.se - sjukvårdsrådgivningen på nätet  och Amningshjälpen

Tillbaka till Vårdcentralen Vårgårda

Våra BVC-sjuksköterskor

Susanne Andreasson

Monika Falkebäck

Anne-Marie Wennerström

1177 Vårdguiden