Handledning av studenter

Utbildning/Handledning av student

På Närhälsan Vårgårda vårdcentral möter du, förutom vår ordinarie personal, även studenter under utbildning. En del i vårt uppdrag är att handleda och utbilda blivande undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkarsekreterare och läkare.

Hos oss möter du även AT-läkare och ST-läkare

AT-läkare arbetar efter sin läkarexamen sex månader på medicinklinik, sex månader på kirurgklinik, tre månader på psykiatrisk klinik och kommer sedan ut för sina sista sex månader på vårdcentral.  Efter vårdcentralsplaceringen får de läkarlegitimation och väljer sedan specialitet.

ST-läkare är legitimerad läkare som valt att utbilda sig till specialist i allmänmedicin (detta är en femårig utbildning). Förutom arbete och handledning på vårdcentral innebär utbildningen att man periodvis arbetar inom andra specialiteter på sjukhuset (kunskapsområden) som behövs som allmänläkare.