Flyktingmedicinsk mottagning

Flyktingmedicinsk mottagning är en allmänmedicinsk mottagning bemannad med läkare, kurator, sjuksköterska och sekreterare.

Enheten tar emot nyanlända flyktingar som som deltar i introduktion/etableringsinsatser inom Arbetsförmedlingen Etablering eller Introduktion/Etablerings enheter i Göteborgs Stad och som har oklara fysiska och/eller psykiska hälsoproblem.

Hit blir man remitterad av sina handläggare inom Arbetsförmedlingen eller etableringshandläggare Göteborgs Stad.

Chef: Britt Tallhage, tfn 031-747 89 64

Här finns en portal där nyanlända och andra kan få information om Sverige!

Besök

Öppettider
Måndag-Fredag 08:00-12:00
Måndag-Fredag 13:00-16:00
Besöksadress
Kaserntorget 11 A, vån 6
411 18 Göteborg
Kungshöjd

Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 7478950
Telefontid
Måndag-Fredag 08:00-12:00
Måndag-Fredag 13:00-16:00