Välkommen till FoU primärvård

Forskning och utveckling (FoU) formar framtidens vård - det startar med en idé!

FoU primärvård är med på vägen från forskningsidé till nyttiggörande.

Kontakt FoU-centrum

 

 

Till FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

 

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Öppettider

mån - tor 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 14:30

Besöksadress

Kungsgatan 12
411 18 Göteborg

 

 

Till FoU-centrum Skaraborg

 

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

 

 

Till FoU-centrum Södra Älvsborg

 

Kontakta oss

Besök

Besöksadress

Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

 

Om våra FoU-centrum

Det finns fyra lokala FoU-centrum i Västra Götalandsregionens primärvård,
där du som arbetar inom offentlig eller privat primärvård kan få stöd
vid FoU-arbete. De är också kanslier för de lokala FoU-råden och
samverkar med Folktandvården FoU och Studierektorsenhet primärvård.

Aktuellt 2017

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige bifölls den 19 september. Beslutet innebär att regionstyrelsen ges i uppdrag att göra en översyn av den totala forskningsbudgeten, och att i samband med detta överväga att prioritera forskningen inom primärvård, tandvård samt habilitering och hälsa.

Regionstyrelsen har föreslagit regionfullmäktige att ta beslut om att de får uppdrag att göra en översyn av den totala forskningsbudgeten och dess fördelning. I samband med detta föreslår man också att uppdraget innebär att överväga en prioritering av forskning i primärvård, tandvård samt habilitering och hälsa.

Ansökningsperiod är 15 augusti till och med 30 september (kurserna uppfyller delmål 19 och 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin)

Projektet som ST-läkare Mårten Segerkvist startade upp under ”Grundläggande kurs i forsknings- och utvecklingsmetodik” på FoU-centrum i Skaraborg presenterades på nordisk kongress och utsågs till bästa poster! Hans frågeställningar fokuserar på den ökade förskrivningen av protonpumpshämmare.

FoU-aktiviteter

11
okt

Forskningsonsdag i NordOst

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lokal meddelas inom kort
Ort: Göteborg
Typ: Temadagar
02
nov

Graviditet och fysioterapi

Starttid:
Sluttid:
Plats: FoUU-centrum Vänerparken
Ort: Vänersborg
Typ: Temadagar
17
nov

AHA lärandeseminarium

Starttid:
Sluttid:
Plats: FoU-centrum Södra Älvsborg, Borås
Ort:
Typ: Temadagar
02
feb

Medicinsk statistik

Starttid:
Sluttid:
Plats: FoU-centrum Södra Älvsborg
Ort: Borås
Typ: Utbildning