Ordinacija za medicinu za djecu i omladinu (Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning)

Specijalistička zdravstvena njega djece i omladine

Ordinacija za medicinu za djecu i omladinu je otvorena ordinacija zdravstvene njege koja nudi specijalističku zdravstvenu njegu za djecu i omladinu između 0 i 18 godina. Ordinacija radi medicinske pretrage i liječenje kroničnih bolesti koje ne zahtijevaju da Vaše dijete leži u bolnici. U Ordinaciju za medicinu za djecu i omladinu dolazite najčešće na osnovu uputnice iz Doma zdravlja ili bolnice.

U ordinaciji ćete sresti medicinske sestre za djecu i doktore specijaliste iz medicine za djecu i omladinu, nutricioniste za djecu, logopede za djecu, te psihologe za djecu i omladinu.

Senast uppdaterad: 2017-12-18 14:22