Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Övergripande information om vaccination mot covid-19

2021-05-14: Du som under året är 50 år eller äldre kan boka tid för vaccinering på 1177.se. Där finns listan med alla vaccinationsmottagningar. Om det inte finns lediga tider på din vårdcentral så har de inte mer vaccin för närvarande. Försök igen senare.
Välj själv var du vaccinerar dig, men tänk på att du helst ska kunna ta dos 2 på samma mottagning. Följ åldersordningen, ta gärna med ifylld hälsodeklaration och kom i kortärmat.

För allmän information om vaccination läs på 1177.se eller ring telefontjänsten tel: 010-473 94 30.

Vaccination covid-19

Vi erbjuder vaccinering enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Tänk på att

 • Det är endast du som ingår i den pågående fasen, eller tidigare fas som kan boka tid. Var vänlig följ åldersindelningen. Bokningar i fel åldersgrupp tas bort.
 • Vi vädjar om att du som har BankID bokar själv via vårdcentralens hemsida, där det är möjligt.
 • Närhälsan/Västra Götalandsregionen ber dig aldrig att via telefon legitimera dig med bank-id eller bankdosa.
 • Vaccinationen är gratis. Om du uteblir från din bokade vaccinationstid debiteras du 100 kr.
 • Om möjligt - ta med ifylld Hälsodeklaration.
 • Kom gärna i kortärmat.
 • Om du medicinerar med Waran ber vi dig ta med senaste PK-värde.

 • Boka av om du är sjuk/förkyld.

För dig som bor på särskilt boende för äldre.

Slutfört.

För dig med hemtjänst.

Vaccinationsfas 1 slutförs nu för personer med hemtjänst och deras vuxna hushållskontakter. Läs på din vårdcentrals hemsida om hur du bokar tid, när vaccinationen genomförs och var den sker.

I fas 2 rekommenderas vaccination av:

 • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
 • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
 • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om
  stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter och omsorgstagare. 

I slutet av januari fick de som är, eller kommer att fylla 70 år, under 2021 eller är äldre och ingår i fas 2 ett brev ifrån oss med information. I brevet finns även en hälsodeklaration bifogad, som vi önskar tas med ifylld till vaccinationstillfället.

Har du tappat bort hälsodeklarationen kan du skriva ut den här och fylla i. Har du inte möjlighet till det så löser det vid vaccinationstillfället.
Hälsodeklaration

På din vårdcentrals webbsida finns lokal information om hur du bokar tid för vaccinering. Vi ber dig som kan använda dig av våra digitala tjänster att göra det.

Det går också bra att ringa oss och lyssna av vårt meddelande om vaccinationen.

Fas 3 har påbörjats och många vårdcentraler vaccinerar nu dig som i år är 60 år eller äldre. Läs på vårdcentralens hemsida, i den blå rutan, vilken åldersgrupp som vaccineras och hur du bokar. 

Ta gärna med ifylld hälsodeklaration. Kom helst i kortärmat.

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning.
  Sjukhusen kallar dessa patienter med start vecka 16.
 • Personer i åldern 60–64 år.
  Vaccineras på vårdcentral.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning.
  Sjukhusen kallar dessa patienter med start vecka 18. 
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder.
  Preliminär start vecka 18. Riktade insatser eller tidsbokning på vårdcentral.

I den avslutande fasen erbjuds vaccination till övriga vuxna personer.

Här ingår

 • Personer 50-59 år
  Start för bokning vecka 19.
 • Personer 18-49 år
  Preliminär start för bokning vecka 23.

Se alla vaccinatörer och boka tid på 1177.se

 

Se Västra Götalandsregionens övergripande planering för faserna

Vaccinsorter

Vi vaccinerar med med alla godkända vaccin som vi har tillgängliga och du kan inte välja vaccin.

Gällande AstraZenecas vaccin Vaxzevria
Enligt Folkhälsomyndigheten är AstraZenecas vaccin ett bra vaccin med ett gott skydd mot svår sjukdom och död. I åldersgruppen 65 år och äldre är det tydligt visat att nyttan med vaccinet är större, jämfört med riskerna för biverkningar av vaccinet.

Du som vaccinerats med AstraZenecas vaccin


Läs på Folkhälsomyndighetens webbplats för mer information

Efter att du fått vaccin

Fortsätt att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller. Det beror på flera saker:

 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom.

Om det har gått mer än tre veckor sedan du fick den första dosen vaccin har du ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19. Då kan du till exempel träffa lite fler personer än de du brukar träffa. Ni kan även ses inomhus.

Läs mer om rekommendationerna för vaccinerade hos Folkhälsomyndigheten.

Hitta mottagning

förälder och barn tittar tillsammans på en surfplatta som visas inlogg till 1177.se

1177 Vårdguidens e-tjänster

Alla Närhälsans mottagningar använder 1177 Vårdguidens e-tjänster. Genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du göra vissa vårdärenden digitalt.

Senast uppdaterad: 2021-05-10 14:01