Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Övergripande information från Närhälsan gällande vaccination mot covid-19

Fas 1: Pågår nu för personer med hemtjänst och deras hushållskontakter i takt med att vaccin levereras. Läs mer på din vårdcentrals hemsida, i den blå rutan, för lokal information.

Fas 2:  Vaccinationsstart är beroende av tillgång till vaccin och är ännu inte fastställt.
När vi startar vaccinerar vi de äldsta först. Ni som under 2021 blir 85 år eller är äldre kommer att bli uppringda och erbjudas tid när det blir er tur.  Övriga kan ännu inte att boka tid.  Läs mer här.

PCR-provtagning covid-19 – Gå in på din vårdcentrals sida för tider och bokning eller läs mer här. 

Vaccination covid-19

Just nu befinner vi oss i fas 1 av vaccinationen. Vi erbjuder vaccinering enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Det är endast personer som ingår i den pågående fasen, eller tidigare fas som kan boka tid. Övriga grupper kan ännu inte boka tid. Vi uppdaterar information löpande. Tänk på att Västra Götalandsregionen INTE kommer att be dig att via telefon legitimera dig med bank-id eller bankdosa.

För dig som bor på särskilt boende för äldre.

Just nu vaccineras patienter på särskilda boenden för äldre.

För dig med hemtjänst.

Vaccinationsfas 1 är påbörjad för personer med hemtjänst och dess vuxna hushållskontakter. Eftersom vaccintillgången är begränsad, gör det att vi kan ha kommit lite olika långt på olika håll i regionen. Vi samarbetar med kommunen och hemtjänsten för att kontakta personer som tillhör denna grupp med information om hur och när de kan boka tid för vaccination.

De som kontaktas kommer att få en hälsodeklaration som vi önskar är ifylld och som tas med till vaccinationstillfället. Det går inte att boka tid för vaccination innan de har blivit kontaktade.

Gå in på din vårdcentrals hemsida om hur du bokar tid, när vaccinationen genomförs och var den sker. Finns det ingen information på din vårdcentrals hemsida, så har ännu inte vaccinationen startat. Vi uppdaterar informationen löpande.

Övriga grupper i fas 2, 3 och 4 kan ännu inte boka tid.

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång under mars 2021, rekommenderas vaccination av:

 • personer som är 65 år och äldre, varav de äldsta vaccineras först
 • personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter
 • personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter
 • personer som är 18 år och äldre som får insatser enligt lagen (1993:387) om
  stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • personer som är 18 år eller äldre som har beslut om assistansersättning enligt
  socialförsäkringsbalken. De äldsta erbjuds vaccination först.
 • personal inom vård och omsorg (inklusive LSS), som arbetar nära patienter
  och omsorgstagare. 

I slutet av januari fick de som är, eller kommer att fylla 70 år, under 2021 eller är äldre och ingår i fas 2 ett brev ifrån oss med information. I brevet finns även en hälsodeklaration bifogad, som vi önskar tas med ifylld till vaccinationstillfället.

I dagsläget finns inget säkert startdatum för fas 2. Vi är beroende av vaccinleveranser och arbetar efter Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Vi kommer att börja vaccinera de äldsta först. Ni som fyller 85 år under 2021 eller är äldre kommer att bli uppringda och erbjudas vaccinationstid när det blir er tur. Tänk på att Västra Götalandsregionen INTE kommer att be dig att via telefon legitimera dig med bank-id eller bankdosa.

För mer lokal information, kommer den läggas ut på din vårdcentrals webbsida om hur du bokar tid för vaccinering. Finns det ingen information, så har vaccineringen inte startat ännu. Vi ber de som kan använda sig av våra digitala tjänster att göra det.

För de som vill går det naturligtvis bra att ringa oss och lyssna av vårt meddelande om vaccinationen.

Den tredje fasen omfattar följande riskgrupper:

 • Personer i åldern 60–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en
  riskökning (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer i åldern 18–59 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en
  riskökning (enligt lista nedan).
 • Personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om
  smittskyddande åtgärder.

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
  och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar
  eller flerfunktionshinder).
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
 • Downs syndrom

I den avslutande fasen kommer vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Just nu finns ingen information om fas 4. Mer information kommer.

 

Om du medicinerar med: 

 • Waran – ber vi dig ta med senaste PK värde.
 • Pradaxa, Xarelto, Eliquis eller Lixiana – tänk på:
  • om vaccinationen är planerad före kl. 10:00, hoppa över din morgondos.
  • om vaccinationen är på eftermiddagen ta morgondosen av din tablett senast kl. 08:00 och försök boka vaccinationstid så sent som möjligt på eftermiddagen.
  • att ta nästa dos av din tablett tidigast två timmar efter vaccinationen.

Efter vaccinationen

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Du kan sprida viruset även om du själv inte är sjuk. Du kan till exempel få viruset på dina händer och sedan föra det vidare till någon annan som blir sjuk.
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Hitta mottagning


Senast uppdaterad: 2021-02-10 15:57