FoU primärvård

FoU formar framtidens vård - det startar med en idé!

FoU primärvård är med på vägen från forskningsidé till nyttiggörande.

Kontakt FoU-centrum

 

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Kungsgatan 12
411 18 Göteborg

 

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

 

Kontakta oss

Besök

Besöksadress

Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

 

 

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Postadress

Närhälsan FoU Primärvård, FoU-centrum Fyrbodal
Vänerparken 15
462 35 Vänersborg

Om våra FoU-centrum

Fyra lokala FoU-centrum finns i Västra Götalandsregionens primärvård, där du som arbetar inom offentlig eller privat primärvård kan få stöd vid FoU-arbete. Centrumen är också kanslin för lokala FoU-råden. Vi är samlokaliserade med lokalkontor för Folktandvården FoU och Studierektorsenhet primärvård.

Aktuellt 2017

Anmäl dig till lägre deltagaravgift (early bird) fram till 30 april. Denna internationella konferens hålls i Borås - den 19-21 juni och anordnas av FoU primärvård. Konferensen fokuserar på "Enablers and Barriers for Successful Transition from Childhood to Adulthood". Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga är målgrupp. Ta här del av uppdaterat program och lämna din anmälan.

Solbrith Wachsmann vann första pris för bästa poster samt tilldelades stipendie för sitt forskningsarbete.

Nu öppnar åter antagning av tio nya doktorander till nationella forskarskolan i allmänmedicin för år 2017.

AntiStress på 10 språk lanserades på Internationella Kvinnodagen.

Regionskalenderen RSS-flöde URL innehåller fel format, försök igen med en giltig URL