Närhälsan Sexualmedicinskt centrum

Begränsad tillgänglighet vecka 24 till och med vecka 35.
Direktkontakt med mottagningen tisdagar se nedan.
Återuppringningsmöjlighet endast onsdagar kl 13.00-14.30.
Vi hänvisar under sommarperioden i första hand till 1177.

Kontaktuppgifter

Telefon

Återuppringningssystem

Telefontider

ons 13:00 - 14:30

Direktkontakt med vårdpersonal
Tis 13:00-14:00
Telefon: 031-346 06 90

Öppettider

mån - fre 8:00 - 17:00

Besöksadress

Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

SMC Sexualmedicinskt Centrum
Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Tf. Enhetschef

Emma Svanholm
E-postadress
0730 77 77 61
OBS: Ingen tidbokning eller rådgivning på dessa nummer.

Egenremiss SMC

Blanketten nedan kan du använda när du behöver skicka en remiss till SMC men inte har tillgång till 1177.

Egenremiss

Sex- och samliv

Vissa barnmorskemottagningar i Göteborg är speciellt inriktade på att hjälpa dig med sex- och samlevnadsfrågor.

Läs mer och hitta mottagningar

På Sexualmedicinskt centrum arbetar vi med sexuella frågeställningar utifrån såväl medicinsk som psykoterapeutisk kompetens. Vi utgår från ett rättighetsperspektiv. Det innebär att alla oavsett funktionalitet, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell identitet och sexuell praktik ska känna sig välkomna och uppleva ett gott omhändertagande. Vi tar emot dig som är över 23 år.

Vilken hjälp kan du få?

Vi erbjuder testning och rådgivning avseende hiv och andra sexuellt överförda infektioner inklusive hivtest med snabbsvar, preventivmedelsrådgivning, sexualrådgivning, samtal om könsidentitet och sexuell identitet. Vi erbjuder också behandling av sexuella dysfunktioner, smärttillstånd kopplade till sexuell praktik samt behandling av sexualitet som skadar dig själv eller andra. Vaccination mot hepatit B kan erbjudas till män som har sex med män.

Sexualmedicinskt centrums personal finns tillgängliga för stöd och konsultation för vårdgrannar och fungerar som en vägvisare in i gängse vårdstrukturer.

 

Information till dig som remitterar patienter till Sexualmedicinskt centrum

Närhälsan Sexualmedicinskt centrum (SMC) är en enhet som arbetar tvärprofessionellt med sexuella frågeställningar utifrån såväl medicinska som psykologiska perspektiv. Vårt upptagningsområde är Västra Götalandsregionen. Vissa patienter med sexuell problematik skall i första hand utredas på vårdcentral, andra inom psykiatrin eller öppenvårdsgynekologin.

Innan du skickar remiss till oss ber vi dig läsa RMR avseende gränssnitt allmänmedicin/gynekologi och allmänmedicin/psykiatri.

I din remiss till oss behöver vi information om:
• Kontaktuppgifter till patienten
• Eventuellt tolkbehov och språk
• Aktuell problematik
• Frågeställning
• Dina förväntningar på SMC avseende behandling av patienten
• Patientens förväntningar på SMC
• Tidigare samtalsbehandling
• Tidigare medicinsk behandling
• Aktuella läkemedel
• Tidigare trauma
• Eventuell kronisk sjukdom
• Eventuell psykiatrisk diagnos
• Har patienten utretts avseende somatisk orsak till den aktuella problematiken? I så fall hur?

Egenremiss SMC

Blanketten nedan kan du använda när du behöver skicka en remiss till SMC men inte har tillgång till 1177.

Egenremiss

Sex- och samliv

Vissa barnmorskemottagningar i Göteborg är speciellt inriktade på att hjälpa dig med sex- och samlevnadsfrågor.

Läs mer och hitta mottagningar

Senast uppdaterad: 2017-06-15 15:21