Närhälsan Göteborg multimodala rehabilitering

Kontaktuppgifter

Remissadress
Datavägen 1
436 32 Askim 

För frågor, kontakta:

Hanna Söderberg

Telefonnummer

Kontakt personal

Annelie Wikner, arbetsterapeut 072--743 68 70

Bengt Simfors, kurator
070-085 27 49

Britt Dandanell, fysioterapeut
072-734 46 20

Cecilia Posselt, fysioterapeut 070-085 27 48

Ella Olsson, fysioterapeut
070-085 27 50

Gunilla Spalde, psykolog
076-050 29 63

Hanna Söderberg, enhetschef 072-721 14 80

Joanna Nordstrand, arbetsterapeut
076-769 32 29

Linn Embretsson, arbetsterapeut 076-138 56 90

Maria Entson, kurator
070-082 24 80

Ulrika Wahlin, psykolog
072-734 05 90

Yvonne Severinsson, fysioterapeut
070-082 39 42

Sunil Kalra, specialistläkare

Charlotte Stenberg, specialistläkare

Maria Ydreborg, psykolog
072-45 41 248

Besöksadress

Datavägen 1
436 32 Askim

Grön rehab väster

Åkereds skolväg 5, 421 66 Västra Frölunda

Klicka här för att se karta

Postadress

Närhälsan Multimodala rehabteamet
Datavägen 1
436 32 Askim

OM OSS

Multimodala Rehabteamet nivå 2 (MMR2) består av verksamheterna Multimodala Rehabteamet och Grön rehab Väster. Vi tar emot dig med långvarig smärta och/eller ångest, depression och stressrelaterad ohälsa för utredning och behandling.

Rehabiliteringen omfattar 16 veckor och genomförs i grupp och individuellt.

Verksamheten riktar sig till dig i yrkesför ålder (16-67 år). Vi erbjuder en samordnad rehabilitering, vilken syftar till att höja livskvaliteten och möjliggöra återgång eller bibehålla förmåga till arbete och/eller utbildning.

Rehabiliteringen föregås av en grundlig bedömning där vi går igenom din sjukdomshistoria, och bedömer din fysiska förmåga.

Hos oss kan du få stresshantering, sömnhantering, smärthantering, bildterapi, kroppsmedvetandeträning, avspänning, mindfulness, trädgårdsterapi, fysisk aktivitet m.m. 

I verksamheten arbetar arbetsterapeuter, kuratorer, specialistläkare, psykologer och sjukgymnaster. Remissvar skickas efter utredning och avslutad rehabilitering.

För dig med sjukskrivning behåller vi kontakt med sin sjukskrivande läkare under rehabiliteringen. Vi tar dock inte över ansvar för sjukskrivningar som påbörjats hos annan vårdgivare.

Grön rehab väster

Naturunderstödd rehabilitering inom ramen för Grön Rehab Väster bedrivs på Torstens gård nära Åkeredsvallen i västra Göteborg.

Vårt team är multimodalt och består av arbetsterapeuter, läkare, kuratorer, sjukgymnaster och psykologer. Vi tar emot personer från hela Västra Götalandsregionen.

Om du är i behov av mer omfattande och samordnade insatser än vad som kan erbjudas på vårdcentralen har läkaren eller annan behandlare möjlighet att remittera dig till Grön Rehab Väster för bedömning och rehabilitering. Grön Rehab Väster har sina lokaler i Åkered men tar emot patienter från hela regionen.  

En del av behandlingen sker utomhus i trädgården eller i det närbelägna naturområdet Välen med aktiviteter som är lämpliga för årstiden. Behandlingen sker i grupp samt individuellt vid behov. Vi använder oss av naturen i terapeutiskt syfte.

Rehabiliteringen riktar sig till personer i yrkesför ålder (16-67 år) som lider av stressrelaterad ohälsa, långvarig smärta och/eller lindrig eller medelsvår psykisk ohälsa. För att ta reda på ditt rehabiliteringsbehov och dina rehabiliteringsmöjligheter blir du kallad till enskilt besök hos någon av teammedlemmarna. En kartläggning görs av fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga resurser och hinder. Viktiga aspekter vid bedömningen är din motivation och förmåga att aktivt delta i rehabiliteringsprogrammet. Arbetsåtergång efter genomgången rehabilitering ska bedömas som rimlig.

Patientarbetet genomförs i grupp och individuellt. I verksamheten arbetar arbetsterapeuter, kuratorer, specialistläkare, psykologer och sjukgymnaster. Teamet arbetar med kognitiv inriktning som utgår från stressfysiologiska kunskaper. Detta innebär att vi arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med fysiska, psykiska och sociala aspekter.

Aktuellt från Närhälsan

Närhälsan har beslutat att alla medarbetare ska genomföra en utbildning för att ytterligare öka förståelsen för barnets rättigheter och hur vi praktiskt kan arbeta med FN:s konvention för barns rättigheter.

Verksamheter som ingår är till exempel barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar.

Sprattelgubbe

Rehab. Om skadan är framme och du vill tillbaka. Till livet. Och vardagen. Ingen remiss. 100 kr per besök.


Senast uppdaterad: 2019-01-11 10:04