Tillfällig information

Juni, juli, augusti är våra öppettider vardagar mellan 07:30 - 16:00.
23 juni har vi stängt.
Nu kan du se dina kallelser direkt i mobilen. Logga in på 1177.se, gå till inställningar och välj att i första hand få din information digitalt samt godkänn avisering och delning. Då kommer vården att skicka dina kallelser digitalt, när det är möjligt.

Närhälsan Trollhättan rehabmottagning

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag 7:30 - 18:00
 • tisdag 7:30 - 16:00
 • onsdag 7:30 - 18:00
 • torsdag 7:30 - 16:00
 • fredag 7:30 - 16:00

Boka tid via e-tjänster

Du kan boka tid genom att logga in med BankID på 1177 e-tjänster.

Besöket kan ske på mottagningen eller digitalt via appen Närhälsan Online.

Logga in och boka tid

Besök

Öppettider

 • måndag 7:30 - 18:00
 • tisdag 7:30 - 16:00
 • onsdag 7:30 - 18:00
 • torsdag 7:30 - 16:00
 • fredag 10:00 - 16:00

Besöksadress

Gärdhemsvägen 1
461 33 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med bil: Från Drottningtorget kör söderut på drottninggatan. Sväng vänster på Nygatan sen vänster direkt in på Vänegatan tills vägen delar på sig sväng då in på domsagevägen där vi finns. Ingången vetter mot torget/högskolan. Med buss: kliv av på torget och gå över Torggatan mot nyströms hörna ta vänster och gå över drottninggatan och du är framme.

Postadress

Närhälsan Trollhättan rehabmottagning
Gärdhemsvägen 1
461 33 Trollhättan

Enhetschef

Pia Andersson
070-020 79 27


DIN REHABMOTTAGNING

DIN REHABMOTTAGNING

Minska smärtan och bli starkare

Det kan finnas många orsaker till att du känner dig begränsad eller har ont;
medfödd skada, idrottsskada, stress, operation, stroke, handskada, artros eller långvarig smärta. Oavsett om du vill ha ett mer aktivt liv eller du vill klara din vardag bättre är du välkommen till vår rehabmottagning.

Vi hjälper dig att nå dina mål utifrån dina förutsättningar. Du är expert på din kropp och tillsammans tar vi fram en rehabiliteringsplan eller ett träningsprogram som passar just dig.

Du behöver ingen remiss för att träffa fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut. 

Tid bokar du via webben eller genom att ringa oss. Från 1 april 2024 har vi nya avgifter, aktuella patientavgifter hittar du på 1177.se.

Om du inte kan komma på en bokad tid måste du avboka senast 24 timmar innan det planerade besöket. Kontakta din rehabmottagning via telefon eller 1177 e-tjänster. I stället för att avboka kan du via telefon boka om besöket till ett digitalt besök om det skulle passa dig bättre.

Vad vi behandlar

Vad vi behandlar

På rehabmottagningen kan du få stöd, råd och behandling vid olika besvär. Nedan kan du läsa om vilka utbud och behandlingar som finns på mottagningen:

Postcovid

Om du har varit sjuk i covid-19 och har kvarvarande symtom med till exempel andningsbesvär, trötthet, nedsatt balans, oro, ångest eller sömnsvårigheter kan rehab hjälpa dig tillbaka.


Artrosskola

Du får lära dig mer om artros, vilka behandlingsmetoder som finns och vad du själv kan göra för att må bättre. Du får kunskap, stöd och vägledning om vad du kan göra för att lindra smärta och förbättra din rörlighet. Du får hjälp med träningsprogram och att anpassa dina aktiviteter till den nivå som passar dig. 


Balanssvårighet

Upplever du att det kan vara svårt att hålla balansen eller är du orolig för att ramla? Med träning kan du förbättra både balans och styrka. Balansträningen utgår från din förmåga och har olika svårighetsgrader för att kunna utmana din balans på en lagom nivå. Du får även råd om hur du i vardagen kan minska risken att falla.


Hjärt- och kärlsjukdom

Fysisk träning är viktig för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Fysisk träning är också en viktig del i rehabiliteringen vid hjärt- och kärlsjukdomar. Tillsammans anpassar vi träningen till rätt nivå utifrån dina förutsättningar.


Bäckenbottenbesvär

Vid besvär med urinläckage, täta trängningar, avföringsläckage eller smärtproblematik kan träning av bäckenbotten minska besvären. Du får råd om hur du hanerar besvären samt samt hur du tränar bäckenbottenmuskulaturen.


Motions- och idrottsskador

Vid skada eller problem som uppstått efter idrott eller träning kan du få hjälp med att komma tillbaka. Efter undersökning lägger vi gemensamt upp en personlig plan för din rehabilitering så att du så snart som möjligt kan börja träna igen vare sig du tränar på elitnivå eller för att må bra.


Långvarig smärta

Smärta som varar en längre tid kan göra att du får sämre hälsa och livskvalitet. Smärtan kan leda till trötthet, stelhet, sömnstörningar och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Hos oss får du kunskap om hur smärta fungerar och får hjälp med behandling, till exempel avspänning eller fysisk aktivitet.


Stress

Stress som pågår under en längre tid kan påverka din hälsa och ditt välmående. Hos oss får du lära dig mer om stress, hur du skapar struktur som kan ge balans mellan aktivitet och vila i vardagen. Fysisk aktivitet och olika former av avspänning är också bra redskap att ha för att minska stress.


Sömnsvårigheter

Har du svårt att somna, har oregelbunden sömn eller vaknar för tidigt? Vi ger dig ökad kunskap om sömn och hur du kan hantera dina sömnbesvär. Det kan handla om att kartlägga dina sömnvanor, hur du kan bli hjälpt av fysisk aktivitet eller olika avspänningstekniker.


Besvär under och efter graviditet

Under och efter graviditeten är det vanligt med smärta från rygg och bäcken. Även domningar i hand och fingrar kan förekomma. Vi kan hjälpa dig med lämliga åtgärder för att minska dessa besvär.


Rygg- och nackbesvär

Smärta i rygg eller nacke är vanligt förekommande. Efter undersökning får du råd om hur du kan lindra smärta, öka din rörlighet, styrka och stabilitet för att minska och förebygga besvär. Vid behov kan du också få hjälp med smärtlindrande behandling.


Neurologisk sjukdom eller skada

Vid neurologisk sjukdom eller skada får du hjälp med åtgärder, behandling och träning. Det kan gälla vid långvarig sjukdom eller efter en sjukhusperiod.


Ångest

Ångest är en intensiv känsla av obehag och oro som känns i kroppen. Du får lära dig hur dina tankar och känslor påverkar kroppens reaktioner. Du får också lära dig övningar och tekniker som du kan använda för att hejda eller förebygga ångestanfall.


Andningsbesvär

Vid KOL och andra sjukdomar som påverkar andningen, exempelvis astma, kan vi hjälpa dig med andningstekniker och om hur du kan vara fysiskt aktiv och hantera vardagen på bästa sätt.


Akupunktur

Behandling med akupunktur används främst i smärtlindrande syfte. Nålsticken aktiverar kroppens produktion av smärtstillande ämnen och/eller spärrar smärtimpulser.


Körförmågebedömningar

Vid behov görs en strukturerad kognitiv utredning av viktiga funktioner i hjärnan som krävs vid bilkörning (till exempel uppmärksamhet, tankemässig flexibilitet, koncentration och uthållighet). Bedömningen sammanställs och kan användas som rekommendation om fortsatt bilkörning eller inte. 


Kognitiva svårigheter

Har du svårigheter med att ta initiativ, planera, organisera/strukturera, minnas eller att koncentrera dig? Vi kartlägger och ser över hur du kan hantera situationer eller aktiviteter som upplevs som svåra. 


Svårighet att hantera vardagen

En gemensam kartläggning görs av dina vardagliga aktiviteter och därefter kan du får råd och hjälp med träning eller kompensatoriska åtgärder.


Hjälpmedel

Vid en funktionsnedsättning (kortare eller längre tid) kan hjälpmedel behövas för att underlätta vardagen. Du kan även behöva hjälpmedel inför en operation. Efter en bedömning kan du få ett lämpligt hjälpmedel utprovat.


Anpassning av bostad

Vi kan hjälpa dig med bedömning av ditt behov som eventuellt leder till ett intyg som du kan bifoga din bostadsanpassningsansökan. Bidraget ansöker du om hos din kommun.


Fallprevention

Fallolyckor är vanligt och kan orsaka stora skador och förlorad självständighet. Genom balansträning och bedömning av vardagliga aktiviteter samt översyn av hemmet kan fallrisker minskas.  


Rådgivning kring vardagsteknologi

Få råd om hur du kan använda din telefon eller surfplatta för ökad struktur eller andra behov för att underlätta vardagliga aktiviteter.


Handbesvär

Vid värk, svullnad och/eller domningar kan en bedömning av handbesvär och handskador göras. Behandling kan vara träning, avgipsning, utprovning av ortoser/stödbandage, värmebehandling med paraffin och/eller ergonomisk rådgivning.


Stress i vardagen

Genom att balansera vardagliga aktiviteter kan förbättrad stresshantering uppnås. Till exempel genom metoden Vardagsrevidering- ReDO.


Ergonomisk rådgivning

Få råd och tips om hur du på bästa sätt gör dina vardagliga aktiviteter för att minska smärta och belasta kroppen på ett skonsamt sätt.


Yrsel

Yrsel kan uppstå av olika orsaker. Hos oss kan du få stöd med bedömning och rehabilitering av dina yrselbesvär.


Reumatiska besvär

Behandlingen kan bestå av undervisning, träning, smärtlindring samt bedömning av hjälpmedelsbehov för att förebygga/minska besvär och smärta.


Övervikt

Om du har ett behov av att förändra din kost eller ätbeteende kan bedömning och behandling ges individuellt eller i grupp.


Käkfunktionsstörning

Vi hjälper dig med undersökning och bedömning av din käkfunktion och utformar en lämplig behandling.


Basal kroppskännedom

Metoden innebär enkla övningar med fokus på hållning, andning och mental närvaro. Målet med metoden är att minska spänningar, att använda kroppen på ett skonsamt sätt, att öka självkänsla och välmående i både kropp och själ.


ARBETSTERAPEUT

ARBETSTERAPEUT

Mer flyt i vardagen

Har du svårt att klara av din vardag, ditt arbete eller din fritid? Vår arbetsterapeut hjälper dig att hitta lösningar och nya sätt att få en fungerande vardag och ett så aktivt liv som möjligt.

Tillsammans gör vi en personlig rehabiliteringsplan med aktiviteter och träning. Det kan handla om:

 • hur du får bättre struktur och balans i din vardag
 • led- och handträning
 • träning av minne, uppmärksamhet och problemlösning
 • hur din bostad kan anpassas för att underlätta ditt dagliga liv
 • ergonomisk rådgivning och tekniker för att använda kroppen på rätt sätt

Hjälpmedel

Ibland räcker det inte med vilja eller träning. Då kan arbetsterapeuten hjälpa dig med att prova ut personliga hjälpmedel som gör din vardag enklare. 

Hjälpmedel

FYSIOTERAPEUT / SJUKGYMNAST

FYSIOTERAPEUT / SJUKGYMNAST

Minska smärta och bli starkare

Hos vår fysioterapeut/ sjukgymnast får du en personlig plan för din rehabilitering med aktiviteter och träning som kan hjälpa dig att må bättre, göra dig starkare och bidra till ett mer aktivt liv.

Behandling hos fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa om du till exempel har:

 • smärta i nacke, axlar, rygg
 • stela leder och spända muskler
 • idrotts- och motionsskador
 • neurologiska sjukdomar

Stress och oro kan ge smärta i kroppen. Då kan metoder som stresshantering och avslappningsövningar hjälpa.

Dina behov avgör vilken behandling och träning som passar dig bäst; på egen hand eller i grupp, hemma eller hos oss.

 

Vårdval rehab

Enheten ingår i Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till.

Aktuellt från Närhälsan

 • Vårdstrejken utökas – så påverkas du som invånare

  Den 11 juni utökar Vårdförbundet sin strejk i bland annat Västra Götalandsregionen, VGR. Det innebär att samtliga sjukhusförvaltningar i VGR samt 1177 på telefon nu påverkas av strejken.

 • Sök vård på rätt ställe

  När ska du söka på akuten - och när ska du låta bli?

 • Nya patientavgifter

  Nya patientavgifter gäller all hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen från 1 april 2024. Det innebär bland annat att patientavgift tas ut vid medicinsk bedömning/sjukvårdsrådgivning via telefon eller digital kontakt.


Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Telefonnummer

Telefontider

 • måndag 7:30 - 18:00
 • tisdag 7:30 - 16:00
 • onsdag 7:30 - 18:00
 • torsdag 7:30 - 16:00
 • fredag 7:30 - 16:00

Boka tid via e-tjänster

Du kan boka tid genom att logga in med BankID på 1177 e-tjänster.

Besöket kan ske på mottagningen eller digitalt via appen Närhälsan Online.

Logga in och boka tid

Besök

Öppettider

 • måndag 7:30 - 18:00
 • tisdag 7:30 - 16:00
 • onsdag 7:30 - 18:00
 • torsdag 7:30 - 16:00
 • fredag 10:00 - 16:00

Besöksadress

Gärdhemsvägen 1
461 33 Trollhättan

Visa adress på Google Maps

Visa adress på Google Maps

Yttre vägbeskrivning

Med bil: Från Drottningtorget kör söderut på drottninggatan. Sväng vänster på Nygatan sen vänster direkt in på Vänegatan tills vägen delar på sig sväng då in på domsagevägen där vi finns. Ingången vetter mot torget/högskolan. Med buss: kliv av på torget och gå över Torggatan mot nyströms hörna ta vänster och gå över drottninggatan och du är framme.

Postadress

Närhälsan Trollhättan rehabmottagning
Gärdhemsvägen 1
461 33 Trollhättan

Enhetschef

Pia Andersson
070-020 79 27


DIN REHABMOTTAGNING

DIN REHABMOTTAGNING

Minska smärtan och bli starkare

Det kan finnas många orsaker till att du känner dig begränsad eller har ont;
medfödd skada, idrottsskada, stress, operation, stroke, handskada, artros eller långvarig smärta. Oavsett om du vill ha ett mer aktivt liv eller du vill klara din vardag bättre är du välkommen till vår rehabmottagning.

Vi hjälper dig att nå dina mål utifrån dina förutsättningar. Du är expert på din kropp och tillsammans tar vi fram en rehabiliteringsplan eller ett träningsprogram som passar just dig.

Du behöver ingen remiss för att träffa fysioterapeut/sjukgymnast eller arbetsterapeut. 

Tid bokar du via webben eller genom att ringa oss. Från 1 april 2024 har vi nya avgifter, aktuella patientavgifter hittar du på 1177.se.

Om du inte kan komma på en bokad tid måste du avboka senast 24 timmar innan det planerade besöket. Kontakta din rehabmottagning via telefon eller 1177 e-tjänster. I stället för att avboka kan du via telefon boka om besöket till ett digitalt besök om det skulle passa dig bättre.

Vad vi behandlar

Vad vi behandlar

På rehabmottagningen kan du få stöd, råd och behandling vid olika besvär. Nedan kan du läsa om vilka utbud och behandlingar som finns på mottagningen:

Postcovid

Om du har varit sjuk i covid-19 och har kvarvarande symtom med till exempel andningsbesvär, trötthet, nedsatt balans, oro, ångest eller sömnsvårigheter kan rehab hjälpa dig tillbaka.


Artrosskola

Du får lära dig mer om artros, vilka behandlingsmetoder som finns och vad du själv kan göra för att må bättre. Du får kunskap, stöd och vägledning om vad du kan göra för att lindra smärta och förbättra din rörlighet. Du får hjälp med träningsprogram och att anpassa dina aktiviteter till den nivå som passar dig. 


Balanssvårighet

Upplever du att det kan vara svårt att hålla balansen eller är du orolig för att ramla? Med träning kan du förbättra både balans och styrka. Balansträningen utgår från din förmåga och har olika svårighetsgrader för att kunna utmana din balans på en lagom nivå. Du får även råd om hur du i vardagen kan minska risken att falla.


Hjärt- och kärlsjukdom

Fysisk träning är viktig för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom. Fysisk träning är också en viktig del i rehabiliteringen vid hjärt- och kärlsjukdomar. Tillsammans anpassar vi träningen till rätt nivå utifrån dina förutsättningar.


Bäckenbottenbesvär

Vid besvär med urinläckage, täta trängningar, avföringsläckage eller smärtproblematik kan träning av bäckenbotten minska besvären. Du får råd om hur du hanerar besvären samt samt hur du tränar bäckenbottenmuskulaturen.


Motions- och idrottsskador

Vid skada eller problem som uppstått efter idrott eller träning kan du få hjälp med att komma tillbaka. Efter undersökning lägger vi gemensamt upp en personlig plan för din rehabilitering så att du så snart som möjligt kan börja träna igen vare sig du tränar på elitnivå eller för att må bra.


Långvarig smärta

Smärta som varar en längre tid kan göra att du får sämre hälsa och livskvalitet. Smärtan kan leda till trötthet, stelhet, sömnstörningar och svårigheter att utföra dagliga aktiviteter. Hos oss får du kunskap om hur smärta fungerar och får hjälp med behandling, till exempel avspänning eller fysisk aktivitet.


Stress

Stress som pågår under en längre tid kan påverka din hälsa och ditt välmående. Hos oss får du lära dig mer om stress, hur du skapar struktur som kan ge balans mellan aktivitet och vila i vardagen. Fysisk aktivitet och olika former av avspänning är också bra redskap att ha för att minska stress.


Sömnsvårigheter

Har du svårt att somna, har oregelbunden sömn eller vaknar för tidigt? Vi ger dig ökad kunskap om sömn och hur du kan hantera dina sömnbesvär. Det kan handla om att kartlägga dina sömnvanor, hur du kan bli hjälpt av fysisk aktivitet eller olika avspänningstekniker.


Besvär under och efter graviditet

Under och efter graviditeten är det vanligt med smärta från rygg och bäcken. Även domningar i hand och fingrar kan förekomma. Vi kan hjälpa dig med lämliga åtgärder för att minska dessa besvär.


Rygg- och nackbesvär

Smärta i rygg eller nacke är vanligt förekommande. Efter undersökning får du råd om hur du kan lindra smärta, öka din rörlighet, styrka och stabilitet för att minska och förebygga besvär. Vid behov kan du också få hjälp med smärtlindrande behandling.


Neurologisk sjukdom eller skada

Vid neurologisk sjukdom eller skada får du hjälp med åtgärder, behandling och träning. Det kan gälla vid långvarig sjukdom eller efter en sjukhusperiod.


Ångest

Ångest är en intensiv känsla av obehag och oro som känns i kroppen. Du får lära dig hur dina tankar och känslor påverkar kroppens reaktioner. Du får också lära dig övningar och tekniker som du kan använda för att hejda eller förebygga ångestanfall.


Andningsbesvär

Vid KOL och andra sjukdomar som påverkar andningen, exempelvis astma, kan vi hjälpa dig med andningstekniker och om hur du kan vara fysiskt aktiv och hantera vardagen på bästa sätt.


Akupunktur

Behandling med akupunktur används främst i smärtlindrande syfte. Nålsticken aktiverar kroppens produktion av smärtstillande ämnen och/eller spärrar smärtimpulser.


Körförmågebedömningar

Vid behov görs en strukturerad kognitiv utredning av viktiga funktioner i hjärnan som krävs vid bilkörning (till exempel uppmärksamhet, tankemässig flexibilitet, koncentration och uthållighet). Bedömningen sammanställs och kan användas som rekommendation om fortsatt bilkörning eller inte. 


Kognitiva svårigheter

Har du svårigheter med att ta initiativ, planera, organisera/strukturera, minnas eller att koncentrera dig? Vi kartlägger och ser över hur du kan hantera situationer eller aktiviteter som upplevs som svåra. 


Svårighet att hantera vardagen

En gemensam kartläggning görs av dina vardagliga aktiviteter och därefter kan du får råd och hjälp med träning eller kompensatoriska åtgärder.


Hjälpmedel

Vid en funktionsnedsättning (kortare eller längre tid) kan hjälpmedel behövas för att underlätta vardagen. Du kan även behöva hjälpmedel inför en operation. Efter en bedömning kan du få ett lämpligt hjälpmedel utprovat.


Anpassning av bostad

Vi kan hjälpa dig med bedömning av ditt behov som eventuellt leder till ett intyg som du kan bifoga din bostadsanpassningsansökan. Bidraget ansöker du om hos din kommun.


Fallprevention

Fallolyckor är vanligt och kan orsaka stora skador och förlorad självständighet. Genom balansträning och bedömning av vardagliga aktiviteter samt översyn av hemmet kan fallrisker minskas.  


Rådgivning kring vardagsteknologi

Få råd om hur du kan använda din telefon eller surfplatta för ökad struktur eller andra behov för att underlätta vardagliga aktiviteter.


Handbesvär

Vid värk, svullnad och/eller domningar kan en bedömning av handbesvär och handskador göras. Behandling kan vara träning, avgipsning, utprovning av ortoser/stödbandage, värmebehandling med paraffin och/eller ergonomisk rådgivning.


Stress i vardagen

Genom att balansera vardagliga aktiviteter kan förbättrad stresshantering uppnås. Till exempel genom metoden Vardagsrevidering- ReDO.


Ergonomisk rådgivning

Få råd och tips om hur du på bästa sätt gör dina vardagliga aktiviteter för att minska smärta och belasta kroppen på ett skonsamt sätt.


Yrsel

Yrsel kan uppstå av olika orsaker. Hos oss kan du få stöd med bedömning och rehabilitering av dina yrselbesvär.


Reumatiska besvär

Behandlingen kan bestå av undervisning, träning, smärtlindring samt bedömning av hjälpmedelsbehov för att förebygga/minska besvär och smärta.


Övervikt

Om du har ett behov av att förändra din kost eller ätbeteende kan bedömning och behandling ges individuellt eller i grupp.


Käkfunktionsstörning

Vi hjälper dig med undersökning och bedömning av din käkfunktion och utformar en lämplig behandling.


Basal kroppskännedom

Metoden innebär enkla övningar med fokus på hållning, andning och mental närvaro. Målet med metoden är att minska spänningar, att använda kroppen på ett skonsamt sätt, att öka självkänsla och välmående i både kropp och själ.


ARBETSTERAPEUT

ARBETSTERAPEUT

Mer flyt i vardagen

Har du svårt att klara av din vardag, ditt arbete eller din fritid? Vår arbetsterapeut hjälper dig att hitta lösningar och nya sätt att få en fungerande vardag och ett så aktivt liv som möjligt.

Tillsammans gör vi en personlig rehabiliteringsplan med aktiviteter och träning. Det kan handla om:

 • hur du får bättre struktur och balans i din vardag
 • led- och handträning
 • träning av minne, uppmärksamhet och problemlösning
 • hur din bostad kan anpassas för att underlätta ditt dagliga liv
 • ergonomisk rådgivning och tekniker för att använda kroppen på rätt sätt

Hjälpmedel

Ibland räcker det inte med vilja eller träning. Då kan arbetsterapeuten hjälpa dig med att prova ut personliga hjälpmedel som gör din vardag enklare. 

Hjälpmedel

FYSIOTERAPEUT / SJUKGYMNAST

FYSIOTERAPEUT / SJUKGYMNAST

Minska smärta och bli starkare

Hos vår fysioterapeut/ sjukgymnast får du en personlig plan för din rehabilitering med aktiviteter och träning som kan hjälpa dig att må bättre, göra dig starkare och bidra till ett mer aktivt liv.

Behandling hos fysioterapeut/sjukgymnast kan hjälpa om du till exempel har:

 • smärta i nacke, axlar, rygg
 • stela leder och spända muskler
 • idrotts- och motionsskador
 • neurologiska sjukdomar

Stress och oro kan ge smärta i kroppen. Då kan metoder som stresshantering och avslappningsövningar hjälpa.

Dina behov avgör vilken behandling och träning som passar dig bäst; på egen hand eller i grupp, hemma eller hos oss.

 

Vårdval rehab

Enheten ingår i Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till.

Aktuellt från Närhälsan

 • Vårdstrejken utökas – så påverkas du som invånare

  Den 11 juni utökar Vårdförbundet sin strejk i bland annat Västra Götalandsregionen, VGR. Det innebär att samtliga sjukhusförvaltningar i VGR samt 1177 på telefon nu påverkas av strejken.

 • Sök vård på rätt ställe

  När ska du söka på akuten - och när ska du låta bli?

 • Nya patientavgifter

  Nya patientavgifter gäller all hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen från 1 april 2024. Det innebär bland annat att patientavgift tas ut vid medicinsk bedömning/sjukvårdsrådgivning via telefon eller digital kontakt.


Chatta med Liv