Ginekološka ordinacija (Gynmottagning)

Ako imate ginekoloških tegoba, prevenstveno se obratite Vašem Domu zdravlja gdje se bave tegobama za koje nije potrebna procjena ginekologa. Ukoliko je to potrebno, Vaš ljekar opće prakse će napisati uputnicu za ginekološku procjenu.

U ginekološkoj ordinaciji radimo različite vrste pretraga i liječimo ginekološke bolesti koje zahtjevaju specijalističku zdravstvenu njegu.

Senast uppdaterad: 2017-12-18 14:01