Närhälsan kris- och traumamottagningen

Kontaktuppgifter

Telefon

Kontakt remissteamet
Vivan Sandberg E-postadress  

Lars Trenning 
E-postadress

Kontakt Kris- och trauma Ung
Ingela Ekberg
E-postadress

Niklas Fors
E-postadress

Enhetschef
Britt Tallhage
E-postadress
031-747 89 60

Öppettider

mån - fre 8:00 - 16:45

Besökstider

mån 8:00 - 16:45

Besöksadress

Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

Vägbeskrivning

Kris- och traumaenheten är belägen i gamla televerkshuset på Kaserntorget. Spårvagn 1, 2, 6, 9 11 och 13, buss 16 och 19, hållplats Domkyrkan och Grönsakstorget

Västtrafik - reseplaneraren

Postadress

Kris- och traumaenheten
Kaserntorget 11 A
411 18 Göteborg

PATIENT HOS OSS

Specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade

Hos oss får du hjälp och stöd vid besvär som du kan få efter att ha utsatts för svåra, smärtsamma och livshotande upplevelser.

Du som har traumatiska erfarenheter kan utveckla en rad olika symptom. Ofta kan det vara svårt att förstå vad det är som händer.

Från det att remissen inkommit till mottagningen dröjer det som längst 3 månader innan du blir kallad till ett första besök. Under de första samtalen försöker behandlaren skapa sig en så tydlig bild som möjligt av dig, din situation och dina besvär för att kunna ta ställning till om Kris- och traumamottagningen är rätt plats för dig att få hjälp på.

OM OSS

Vi är en specialistmottagning för krigs- och tortyrskadade som riktar sig till personer som traumatiserats av krig och tortyr och är boende i Västra Götalandsregionen.

Versamhetsinriktning

Psykologisk och psykiatrisk utredning, behandling och rehabilitering av personer som är traumatiserade av krig och tortyr. I uppdraget ligger också konsultation, handledning, föreläsningsverksamhet och metodutveckling. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Verksamhetsinnehåll

Vi är ett team bestående av flera yrkeskategorier där alla har psykoterapeutisk kompetens och lång erfarenhet inom området. Vi har även en handläggare från arbetsförmedlingen som är placerad hos oss. Samtal är grunden i behandlingen och vi använder oss av olika terapeutiska metoder utifrån individens behov. Behandlingen sker individuellt eller i grupp. Vi tar även emot barn, vars föräldrar har en behandling på mottagningen.

FÖR DIG SOM REMITTENT

Mottagningen riktar sig till personer som på grund av erfarenheter av krig och/eller tortyr utvecklat ett psykiskt lidande. Patienterna måste vara motiverade att genomgå behandling och ha en någorlunda stabil social situation.

Vi rekommenderar att ni som remitterar från vårdcentral låter det psykosociala teamet träffa patienten och gör en bedömning innan remiss skickas.

Exklusionskriterier

  • Allvarlig psykisk sjukdom eller störning före traumaupplevelsen
  • Psykos eller mycket låg funktionsnivå
  • Alltför osäker social situation (bostadslös, utan försörjning, m.m.)

Vid frågor kontakta remissteamet eller Kris- trauma UNG.

UTBILDNING OCH HANDLEDNING

En del av vårt uppdrag är att fungera som ett kunskapscentrum för frågor kring psykisk ohälsa till följd av krig och tortyr. Mottagningen erbjuder utbildningar, handledning och konsultationer.

Mottagningen anordnar regelbundet utbildningar som finns tillgängliga i Kurskatalogen.

Konsultation och handledning
Vi erbjuder psykiaterkonsultation på telefon.
Telefontid: torsdagar 15:00 - 16:00
Telefon: 031-747 89 62
Désirée Ricken, specialist i psykiatri och leg. psykoterapeut
E-postadress

Behöver du EMDR-handledning?
Marie-Louise Löfstaf, leg. psykoterapeut och certifierad EMDR-handledare.
E-postadress, leg. psykoterapeut och certifierad EMDR-Marie-Louise arbetar med EMDR-handledning i grupp. Kontakta henne genom att ringa vår mottagning.

Kontakt för studiebesök
Seppo Salonen
E-postadress

20:e Nordiska konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar i Göteborg

Välkomna till den 20:e Nordiska konferensen för behandlare som arbetar med traumatiserade flyktingar i Göteborg 30 november – 1 december 2017

Läs mer om konferensen och anmäl dig

Senast uppdaterad: 2017-09-20 09:18