Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare.

KSH skall verka för att främja invånarnas sexuella och reproduktiva hälsa och se till att sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodoses i mötet med hälso- och sjukvården. Särskilt fokus skall läggas på grupper och individer som på grund av rådande strukturer har sämre tillgänglighet utifrån identitet, praktik, livssituation eller särskilda epidemiologiska skäl.

KSH arbetar systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder samt integrerar dessa i hälso- och sjukvården. KSH:s uppdrag innebär att enheten representerar ägarrollen för SRHR-perspektiven inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

KSH leder regionens fyra sexuell hälsa-nätverk och driver verksamhetsutvecklings- och forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården samt närliggande områden med syfte att tillgängliggöra en god sexuell och reproduktiv hälsa för alla. Vi arbetar nära tillsammans med den kliniska mottagningen Närhälsan Sexualmedicinskt centrum inklusive SMC-Pilen och Närhälsan SRHR-buss.

E-post narhalsan-ksh@vgregion.se

Postadress Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Norra hamngatan 36, 411 06  Göteborg

Besöksadress Norra hamngatan 36  Göteborg

Kontaktuppgifter till medarbetare på KSH

Nytt från KSH

Nytt poddavsnitt av Sex på arbetstid

Nytt avsnitt av podden Sex på arbetstid

Nytt avsnitt av Sex på arbetstid.

Den 4/12 anordnas Sex, unga och skolans rolls allra första rikskonferens i centrala Göteborg.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa ger fyra gånger om året ut ett nyhetsbrev, SRHR-nytt. Här hittar du de senaste!

SRHR-nytt #hiv/STI

SRHR-nytt #Snacka sex

SRHR-nytt #Europride

SRHR-nytt #metoo

Nyhetsbrevet skickas ut till medlemmar i sexuell hälsanätverket i Västra Götaland. Om du vill få nyhetsbrevet klicka på länken nedan och lägg till din e-postadress till e-postlistan.  

Länk till anmälan


Senast uppdaterad: 2018-04-16 09:43