Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa (KSH) är en utvecklingsenhet som har ett regionövergripande uppdrag. Vi arbetar utifrån perspektivet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) vilket innebär att tillgång till bästa tänkbara sexuella och reproduktiva hälsa ses som en rättighet för alla regionens invånare.

KSH skall verka för att främja invånarnas sexuella och reproduktiva hälsa och se till att sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodoses i mötet med hälso- och sjukvården. Särskilt fokus skall läggas på grupper och individer som på grund av rådande strukturer har sämre tillgänglighet utifrån identitet, praktik, livssituation eller särskilda epidemiologiska skäl.

KSH arbetar systematiskt med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder samt integrerar dessa i hälso- och sjukvården. KSH:s uppdrag innebär att enheten representerar ägarrollen för SRHR-perspektiven inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

KSH leder regionens fyra sexuell hälsa-nätverk och driver verksamhetsutvecklings- och forskningsprojekt inom hälso- och sjukvården samt närliggande områden med syfte att tillgängliggöra en god sexuell och reproduktiv hälsa för alla. Vi arbetar nära tillsammans med den kliniska mottagningen Närhälsan Sexualmedicinskt centrum inklusive SMC-Pilen och Närhälsan SRHR-buss.

E-post E-postadress

Postadress Närhälsan Kunskapcentrum för sexuell hälsa, Kaserntorget 11 A,  411 18 Göteborg

Besöksadress Kaserntorget 11 A, vån 4, Göteborg

Visa på karta

Kontaktuppgifter till medarbetare på KSH

Information från KSH

Måndag 5 mars invigdes Närhälsans mobila mottagning för sexuell hälsa, SRHR-bussen, i Nordstan i Göteborg. I SRHR-bussen kan du bland annat att få hjälp med provtagning för könssjukdomar, cellprovtagning, preventivmedelsrådgivning och gynekologisk undersökning. Bussen vänder sig till alla invånare i alla åldrar och kommer att finnas på olika platser runt om i Västra Götalandsregionen. Bussen är den första i sitt slag i Sverige och är öppen för alla som vill prata om sin sexuella hälsa.

Forum sexuell hälsa om SRHR på vårdcentral och catch-up-utbildning i Sexit

Idag släpper vi tillsammans med fyra andra organisationer två nya material om antirasistiskt utvecklingsarbete inom hivprevention och sexuell hälsa, Antirasistisk hivprevention - en tidning och Fråga vidare! Ett verktyg för antirasistiskt utvecklingsarbete inom hivprevention och sexuell hälsa.

Utbildning i praktisk andrologi. Fokus på undersökning av penis och pung samt ett dermatovenerologiskt perspektiv.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa ger fyra gånger om året ut ett nyhetsbrev, SRHR-nytt. Här hittar du de senaste!

SRHR-nytt nr 1/2017

SRHR-nytt nr 4/2016

SRHR-nytt nr 3/2016

Nyhetsbrevet skickas ut till medlemmar i sexuell hälsanätverket i Västra Götaland. Om du vill få nyhetsbrevet, skicka ett mail till E-postadress

Senast uppdaterad: 2018-03-09 09:55