Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19

Förkylningsbesvär? Gå inte direkt till en vårdmottagning och använd inte webbtidbokning för dessa besvär. Ring oss eller 1177.

Behöver du söka vård för enklare besvär kan du boka ett videobesök med läkare, sjuksköterska eller psykolog i appen Närhälsan Online (läs här vad du kan söka för).

Har du en bokad tid sedan tidigare? Vid förkylningssymptom var vänlig avboka, så kontaktar vi dig för en ny tid. Om du är fri från förkylningssymptom är du välkommen på ditt bokade besök, om du inte har hört något annat från oss.

Planerade besök för patienter 70 år och äldre försöker vi i möjligaste mån genomföra digitalt eller genom hembesök. Vissa besök kan komma att skjutas upp. Om ditt besök påverkas så kontaktar vid dig. Såhär jobbar Närhälsan med covid-19

Har du allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Skydda dig och andra från smittspridning
Protect yourself and others

Information på svenska  Information in English

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د - dariاز ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ - farsiSuojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä - finska, Protégez-vous et protégez les autres contre la propagation du virus - franska保护自己及他人不受病毒的侵害 - kinesiskaد ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ - pashtoChroń siebie i innych przed rozprzestrzenianiem się zakażenia - polskaAdigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo - somaliskaProtégete y protege a las demás personas de la propagación de la infección - spanskaንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል - tigrinjaSchützen Sie sich und andere vor einer Infektion - tyska اﺣﻢِ ﻧﻔﺴﻚ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﺪوى- arabiska

Närhälsan lanserar ny vårdbuss som fokuserar på sexuell hälsa

SRHR-buss Närhälsan

Närhälsan lanserar ny vårdbuss, den enda i sitt slag i Sverige. Vårdbussen fokuserar på sexuell hälsa och vänder sig till alla invånare i Västra Götalandsregionen. Vårdbussen kommer att verka i hela Västra Götaland, och samarbeta med lokala mottagningar runt om i regionen.

Idén om en mobil mottagning har funnits länge bland de som arbetar med sexuell hälsa i Närhälsan.
- Vi såg tidigt behovet att bättre nå ut till invånarna i Västra Götaland gällande provtagning, preventivmedelsrådgivning och graviditetskontroller. I takt med det ökade antalet migranter såg vi också ett behov av att snabbt kunna vara på plats på flyktingförläggningarna runt om regionen, säger Linnéa Swanson, samordningsbarnmorska som projektlett arbetet att ta fram bussen. 

Efter intensivt arbete de senaste åren har idén nu blivit verklighet. Den mobila mottagningen, som går under namnet SRHR-bussen, drivs av Närhälsan Sexualmedicinskt centrum och bemannas av de två barnmorskorna Sofia Wickstrand Linhem och Emma Karlsson.
- Vi arbetar med SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. SRHR är i nuläget ett relativt okänt begrepp, men är något som berör alla människor genom hela livet. Den sexuella hälsan är oerhört viktig, men det pratas inte alltid tillräckligt om den. Förhoppningsvis är SRHR lika välkänt som HBTQ inom några år, säger Sofia Wickstrand Linhem.

Öppen för alla

Bussen, som är den första i sitt slag i Sverige, kommer att samarbeta med lokala mottagningar runt om i Västra Götaland. Den kommer också att finnas på plats vid olika evenemang, till exempel under Pride och andra festivaler.
- Alla kan söka sig till bussen, alla åldrar, både män kvinnor och transpersoner. Vi är en mobil verksamhet för sexuell hälsa. Syftet är att fånga upp de personer som kanske inte söker på de fasta mottagningarna i regionen. Ett exempel är att vi kommer att besöka flyktingförläggningar. Vi vill att alla individer skall känna att det är ett öppet klimat kring ämnet sexuell hälsa, säger Emma Karlsson. 

I bussen kan man bland annat få hjälp med cellprovtagning, provtagning av könssjukdomar, akut förskrivning av p-piller och gynekologisk undersökning. Men bussen är också öppen för den som vill prata om sin sexuella hälsa eller önskar rådgivning kring preventivmedel.  Alla besök i bussen är kostnadsfria. Arbetet i bussen är redan i full gång, men en officiell invigning sker i Göteborg den 5 mars.
- Vi kommer att ställa bussen i Nordstan under dagen så man kan komma och kolla på den. Vi hoppas att så många som möjligt blir nyfikna och kommer och pratar med oss, säger Emma Karlsson.

För ytterligare information, kontakta: Emma Svanholm Enhetschef Närhälsan Sexualmedicinskt centrum Mobil: 0730-777761 emma.svanholm@vgregion.se

Fakta om SRHR (från SRHR.se):
Förkortningen SRHR står för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård. Sexuella rättigheter innefattar rätten för alla människor att bestämma över sin egen kropp och sexualitet, oavsett ålder. Reproduktiv hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande kring det reproduktiva systemet och alla dess funktioner och inte bara frånvaro av sjukdom. Reproduktiva rättigheter omfattar den enskilda individens rätt att bestämma antalet barn och hur tätt dessa ska komma.

Om Närhälsan Sexualmedicinskt centrum
Närhälsan sexualmedicinskt centrum arbetar med sexuella frågeställningar utifrån såväl medicinsk som psykoterapeutisk kompetens. Sexualmedicinskt centrum utgår från ett rättighetsperspektiv. Det innebär att alla oavsett funktionalitet, kön, könsidentitet, könsuttryck, sexuell identitet och sexuell praktik ska känna sig välkomna och uppleva ett gott omhändertagande.

Klicka här för att komma till SRHR-bussens sida på Närhälsans hemsida.


Senast uppdaterad: 2019-10-18 14:01