FoU primärvård

FoU formar framtidens vård - det startar med en idé!

FoU primärvård är med på vägen från forskningsidé till nyttiggörande.

Kontakt FoU-centrum

 

 

Till FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

 

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Kungsgatan 12
411 18 Göteborg

 

 

Till FoU-centrum Skaraborg

 

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

 

 

Till FoU-centrum Södra Älvsborg

 

Kontakta oss

Besök

Besöksadress

Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

 

 

Till FoUU-centrum Fyrbodal

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Postadress

Närhälsan FoU Primärvård, FoU-centrum Fyrbodal
Vänerparken 15
462 35 Vänersborg

Om våra FoU-centrum

Det finns fyra lokala FoU-centrum i Västra Götalandsregionens primärvård,
där du som arbetar inom offentlig eller privat primärvård kan få stöd
vid FoU-arbete. De är också kanslier för de lokala FoU-råden och
samverkar med Folktandvården FoU och Studierektorsenhet primärvård.

Aktuellt 2017

FoU primärvård Västra Götalandsregionen arrangerade den 19 april år 2017 sin årliga regionala FoU-dag. Fokus för dagen var nyttiggörande - "FoU av högsta kvalitet leder till nyttiggörande för en primärvård i världsklass".

Sandra är leg. psykolog och fil.dr och arbetar som FoU-handledare vid FoU-centrum Södra Älvsborg. Tillsammans med medförfattare har hon senaste månaderna publicerats i flera vetenskapliga tidskrifter. Via länken ovan kan du ta del av titlar och de artiklar som tillgängliggjorts.

Anmäl dig till lägre deltagaravgift (early bird) fram till 30 april. Denna internationella konferens hålls i Borås - den 19-21 juni och anordnas av FoU primärvård. Konferensen fokuserar på "Enablers and Barriers for Successful Transition from Childhood to Adulthood". Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga är målgrupp. Ta här del av uppdaterat program och lämna din anmälan.

AntiStress på 10 språk lanserades på Internationella Kvinnodagen.

FoU-aktiviteter

30
maj

Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöte i Västra Götaland – Hur fortsätter vi?

Starttid:
Sluttid:
Plats: Sal F123, Högskolan Väst, Trollhättan
Ort: Trollhättan
Typ: Temadagar
02
jun

FoU-seminarium 'Jämlik vård'

Starttid:
Sluttid:
Plats: FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän, konferensrum 1
Ort: Göteborg
Typ: Temadagar
19
jun
06
sep

Spetsa din ansökan - regionala projektmedel

Starttid:
Sluttid:
Plats: Biblioteket, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Ort: Göteborg
Typ: Temadagar