FoU primärvård

FoU formar framtidens vård - det startar med en idé!

FoU primärvård är med på vägen från forskningsidé till nyttiggörande.

Kontakt FoU-centrum

 

 

Till FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

 

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Öppettider

mån - tor 8:00 - 16:30
fre 8:00 - 14:30

Besöksadress

Kungsgatan 12
411 18 Göteborg

 

 

Till FoU-centrum Skaraborg

 

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Torggatan 17
541 30 Skövde

 

 

Till FoU-centrum Södra Älvsborg

 

Kontakta oss

Besök

Besöksadress

Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 Borås

 

 

Till FoUU-centrum Fyrbodal

Kontakta oss

Telefon

E-post

Besök

Besöksadress

Vänerparken 15
462 35 Vänersborg

Om våra FoU-centrum

Det finns fyra lokala FoU-centrum i Västra Götalandsregionens primärvård,
där du som arbetar inom offentlig eller privat primärvård kan få stöd
vid FoU-arbete. De är också kanslier för de lokala FoU-råden och
samverkar med Folktandvården FoU och Studierektorsenhet primärvård.

Aktuellt 2017

Ansökningsperiod är 15 augusti till och med 30 september (kurserna uppfyller delmål 19 och 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin)

AntiStress webbsite med 15-minuters ljudfiler på 10 språk lanserades tidigt i våras. Nu har projektet kompletterat och tagit fram 3-minuters ljudfiler som alternativ. Förhoppningen är att ljudfilerna kan fungera som ett lättillgängligt och effektivt verktyg för att minska stress i vardagen och att det ska komma en angelägen patientgrupp till nytta!

Artikeln handlar om att rapportera misstänkt barnmisshandel och priset delades ut av Scandinavian Journal of Primary Health Care. Den vetenskapliga artikeln är en del i det forskningsprojekt som inleddes av Marijke Talsma, då hon under sin ST-tjänstgöring deltog i kurs för grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik, vilka arrangeras på de fyra FoU-centrumen för FoU primärvård.

Ta del av korta referat från den internationella konferensen som hölls i Borås den 19-21 juni och anordnades av FoU primärvård. Konferensen fokuserase på "Enablers and Barriers for Successful Transition from Childhood to Adulthood". Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga var målgrupp.

FoU-aktiviteter

06
sep

Spetsa din ansökan - regionala projektmedel

Starttid:
Sluttid:
Plats: Biblioteket, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Ort: Göteborg
Typ: Temadagar
25
sep

Vilken evidens kan du lita på?

Starttid:
Sluttid:
Plats: FoUU-centrum Vänerparken
Ort: Vänersborg
Typ: Temadagar
25
sep

Vilka evidens kan du lita på?

Starttid:
Sluttid:
Plats: FoUU-centrum Vänerparken
Ort: Vänersborg
Typ: Temadagar
11
okt

Forskningsonsdag i NordOst

Starttid:
Sluttid:
Plats: Lokal meddelas inom kort
Ort: Göteborg
Typ: Temadagar
02
nov

Graviditet och fysioterapi

Starttid:
Sluttid:
Plats: FoUU-centrum Vänerparken
Ort: Vänersborg
Typ: Temadagar
17
nov

AHA lärandeseminarium

Starttid:
Sluttid:
Plats: FoU-centrum Södra Älvsborg, Borås
Ort:
Typ: Temadagar
02
feb

Medicinsk statistik

Starttid:
Sluttid:
Plats: FoU-centrum Södra Älvsborg
Ort: Borås
Typ: Utbildning