Aktuellt

Bild med förstoringsglas över en bunt med sedlar på VGR blå bakgrund

Beslut är nu klara för höstterminens projektmedel från Västra Götalandsregionens lokala FoU-råd. Här kan du ta del av vilka primärvårdsprojekt som beviljats medel för höstens ansökningsperiod.

Information om konferens NAPCRG

Som en del i vår satsning på forskningsplattformar inom FoU primärvård medverkade representanter från oss vid denna internationella kongress.

Den 10 november öppnas fem utlysningar för projektmedel. Sista ansökningsdag är den 11 december. Två avtal, ett nationellt och ett regionalt, påverkar förutsättningarna för utlysningar av ALF-medel Västra Götalandsregionen 2018-2020.

PROSA-projektet (Problemlösningsbaserade samtal i primärvården) söker projektmedarbetare med forskarkompetens. Projektet genomförs inom primärvården, Västra Götalandsregionen och har en klusterrandomiserad studiedesign. Projektet genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och enheten för allmänmedicin, Göteborgs universitet.

Ansökan är öppen mellan den 2 oktober och 31 oktober. Ta del av information om nya beloppsnivåer och fler utlysningstillfällen.

Ta del av slutversioner av "FoU i VGR Årsredovisning år 2016" för den offentliga primärvårdens forskningsaktivitet och delversioner från FoU-centrumen under FoU primärvård.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18