Aktuellt FoU primärvård 2017

Per Hjerpe tillträder den 7 augusti. Han efterträder Bo Rylander som nyligen pensionsavtackats.

Denna internationella konferens hålls i Borås den 19-21 juni och anordnas av FoU primärvård. Konferensen fokuserar på "Enablers and Barriers for Successful Transition from Childhood to Adulthood". Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga är målgrupp.

Anmälningsperiod 15 augusti till och med 30 september (kurserna uppfyller delmål 19 och 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin)

Avhandling: Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter - Kunskaper och erfarenheter

FoU primärvård Västra Götalandsregionen arrangerade den 19 april år 2017 sin årliga regionala FoU-dag. Fokus för dagen var nyttiggörande - "FoU av högsta kvalitet leder till nyttiggörande för en primärvård i världsklass".

Sandra är leg. psykolog och fil.dr och arbetar som FoU-handledare vid FoU-centrum Södra Älvsborg. Tillsammans med medförfattare har hon senaste månaderna publicerats i flera vetenskapliga tidskrifter. Via länken ovan kan du ta del av titlar och de artiklar som tillgängliggjorts.

AntiStress på 10 språk lanserades på Internationella Kvinnodagen.

Solbrith Wachsmann vann första pris för bästa poster samt tilldelades stipendie för sitt forskningsarbete.

Tio nya doktorander erbjuds plats till nationella forskarskolan i allmänmedicin för år 2017. Sista ansökningsdag är 30 april.

Senast uppdaterad: 2017-06-16 12:30