Aktuellt FoU primärvård 2017

Ansökningsperiod är 15 augusti till och med 30 september (kurserna uppfyller delmål 19 och 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin)

AntiStress webbsite med 15-minuters ljudfiler på 10 språk lanserades tidigt i våras. Nu har projektet kompletterat och tagit fram 3-minuters ljudfiler som alternativ. Förhoppningen är att ljudfilerna kan fungera som ett lättillgängligt och effektivt verktyg för att minska stress i vardagen och att det ska komma en angelägen patientgrupp till nytta!

Artikeln handlar om att rapportera misstänkt barnmisshandel och priset delades ut av Scandinavian Journal of Primary Health Care. Den vetenskapliga artikeln är en del i det forskningsprojekt som inleddes av Marijke Talsma, då hon under sin ST-tjänstgöring deltog i kurs för grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik, vilka arrangeras på de fyra FoU-centrumen för FoU primärvård.

Ta del av korta referat från den internationella konferensen som hölls i Borås den 19-21 juni och anordnades av FoU primärvård. Konferensen fokuserase på "Enablers and Barriers for Successful Transition from Childhood to Adulthood". Forskare, hälso- och sjukvårdspersonal, pedagoger och andra professioner som möter barn/unga var målgrupp.

Per Hjerpe tillträder den 7 augusti. Han efterträder Bo Rylander som nyligen pensionsavtackats.

Avhandling: Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter - Kunskaper och erfarenheter

FoU primärvård Västra Götalandsregionen arrangerade den 19 april år 2017 sin årliga regionala FoU-dag. Fokus för dagen var nyttiggörande - "FoU av högsta kvalitet leder till nyttiggörande för en primärvård i världsklass".

Sandra är leg. psykolog och fil.dr och arbetar som FoU-handledare vid FoU-centrum Södra Älvsborg. Tillsammans med medförfattare har hon senaste månaderna publicerats i flera vetenskapliga tidskrifter. Via länken ovan kan du ta del av titlar och de artiklar som tillgängliggjorts.

AntiStress på 10 språk lanserades på Internationella Kvinnodagen.

Solbrith Wachsmann vann första pris för bästa poster samt tilldelades stipendie för sitt forskningsarbete.

Tio nya doktorander erbjuds plats till nationella forskarskolan i allmänmedicin för år 2017. Sista ansökningsdag är 30 april.

Senast uppdaterad: 2017-06-16 12:30