Aktuellt FoU primärvård 2017

Bild med förstoringsglas över en bunt med sedlar på VGR blå bakgrund

Beslut är nu klara för höstterminens projektmedel från Västra Götalandsregionens lokala FoU-råd. Här kan du ta del av vilka primärvårdsprojekt som beviljats medel för höstens ansökningsperiod.

Information om konferens NAPCRG

Som en del i vår satsning på forskningsplattformar inom FoU primärvård medverkade representanter från oss vid denna internationella kongress.

Den 10 november öppnas fem utlysningar för projektmedel. Sista ansökningsdag är den 11 december. Två avtal, ett nationellt och ett regionalt, påverkar förutsättningarna för utlysningar av ALF-medel Västra Götalandsregionen 2018-2020.

PROSA-projektet (Problemlösningsbaserade samtal i primärvården) söker projektmedarbetare med forskarkompetens. Projektet genomförs inom primärvården, Västra Götalandsregionen och har en klusterrandomiserad studiedesign. Projektet genomförs i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och enheten för allmänmedicin, Göteborgs universitet.

Ansökan är öppen mellan den 2 oktober och 31 oktober. Ta del av information om nya beloppsnivåer och fler utlysningstillfällen.

Ta del av slutversioner av "FoU i VGR Årsredovisning år 2016" för den offentliga primärvårdens forskningsaktivitet och delversioner från FoU-centrumen under FoU primärvård.

Avhandling: Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter - Kunskaper och erfarenheter

FoU primärvård Västra Götalandsregionen arrangerade den 19 april år 2017 sin årliga regionala FoU-dag. Fokus för dagen var nyttiggörande - "FoU av högsta kvalitet leder till nyttiggörande för en primärvård i världsklass".

AntiStress på 10 språk lanserades på Internationella Kvinnodagen.

Solbrith Wachsmann vann första pris för bästa poster samt tilldelades stipendie för sitt forskningsarbete.

Tio nya doktorander erbjuds plats till nationella forskarskolan i allmänmedicin för år 2017. Sista ansökningsdag är 30 april.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18