Solbrith Wachsmann fick stipendie och vann första pris

Solbrith Wachsmann vann första pris för bästa poster samt tilldelades stipendie för sitt forskningsarbete.

Solbrith deltog den 30-31 mars under de årligt återkommande ASTA-dagarna med en vetenskaplig poster (ASTA  är en specialistsektion för astma- allergi och KOL-sjuksköterskor).  Hennes posterbidrag "Livskvalitet hos personer som snusar" utsågs till bästa poster under konferensen. Dessutom uppmärksamades hennes arbete inom området livskvalitet hos personer som röker, i tilldelning av stipendie från Eva Österlund Efraimssons minnesfond. Konferensen som i år hölls i Trollhättan samlade över 300 sjuksköterskor. 

När Solbrith inte forskar vid FoU-centrum i Södra Älvsborg, så arbetar  hon som distriktssjuksköterska vid Närhälsan Ängabo Vårdcentral.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:32