ALF-tjänster utlyses!

Legitimerade läkare kan nu söka ALF-tjänster tom. 10 december 2018.

Tjänster att söka:
• ALF-tjänst för legitimerad läkare på doktorandnivå
• ALF-tjänst för legitimerad läkare med medicine doktorsexamen
• Högre kliniska ALF-forskartjänster.
Observera att tidsgränsen sedan erhållen docentur är borttagen för Högre kliniska ALF-forskartjänster.


Länk direkt till ansökan i Researchweb

Inom kort kommer även en utlysning för ALF-tjänster speciellt riktad mot hälsovetenskapliga professioner.

     

Senast uppdaterad: 2018-11-13 10:35