Bernhard von Below disputerade den 7:e juni år 2017

Avhandling: Läkare som handledare i klinisk praktik för läkarstudenter - Kunskaper och erfarenheter